W lipcu ubiegłego roku poprzedni rząd zdecydował o powstaniu gminy Grabówka i wydzieleniu jej z Supraśla (Podlaskie). W ostatnich dniach grudnia premier Beata Szydło podpisała jednak rozporządzenie, które tę decyzję uchyliło i do powstania Grabówki z dniem 1 stycznia nie doszło.

Teraz inicjatorzy powołania nowej gminy chcą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego. W poniedziałek do białostockiego delegatury Krajowego Biura Wyborczego trafiło ich zawiadomienie o takim zamiarze.

Powiadomienie również Urzędu Miasta w Supraślu uruchamia referendalną procedurę, zgodnie z którą inicjatorzy mają od tego momentu 60 dni na zebranie podpisów 10 proc. mieszkańców gminy, uprawnionych do głosowania, czyli ok. 1,5 tys. osób. Jeśli to zrobią, do referendum dojdzie.

Burmistrz Dobrowolski powiedział PAP w poniedziałek, że na razie takiego zawiadomienia nie dostał, a informację o wniosku zna z mediów. "To odwet polityczny podyktowany niechęcią osobistą. Brakuje mi logicznego uzasadnienia" - tak mówi o inicjatywie swoich przeciwników.

Dodał, że na piątek została zwołana sesja rady miejskiej Supraśla, na której ma się odbyć dyskusja dotycząca sytuacji w gminie.

Najczęściej powtarzany argument zwolenników powstania gminy Grabówka, to brak inwestycji w ich części gminy Supraśl w sytuacji, gdy to z tej części pochodzi najwięcej podatków.

Dobrowolski odpowiada, że w ciągu ostatnich dwóch lat właśnie tam na inwestycje zostało wydanych po 10 mln zł rocznie, przy budżecie gminy wynoszącym 40 mln zł. "Uważam, że to bardzo dużo" - powiedział PAP. Dodał, że w najbliższych latach trzy czwarte unijnych pieniędzy, które chce zdobyć gmina, mają trafić właśnie na te tereny.

Pan burmistrz nie jest odpowiednim gospodarzem - tak wniosek o referendum uzasadnia sołtys Grabówki i radny miejski Supraśla Tadeusz Karpowicz, jeden z inicjatorów powołania nowej gminy. Jego zdaniem, pieniądze z budżetu Supraśla trafiają "przeważnie na konsumpcję, a nie na inwestycje". "Nie widać ani rozwoju uzdrowiska Supraśl (miasto ma taki status - PAP), ani terenów wiejskich" - powiedział PAP Karpowicz.

W uzasadnieniu rozporządzenia rząd Beaty Szydło powołał się przede wszystkim na wyniki gminnego referendum, które zostało przeprowadzone w ramach konsultacji społecznych poprzedzających decyzję poprzedniego rządu oraz na negatywne opinie dot. planowanych podziałów.

Frekwencja w lokalnym referendum w Supraślu wyniosła 62 proc. Za podziałem opowiedziało się 45 proc. głosujących, choć na terenach, które miałyby wejść w skład nowego samorządu, zdecydowana większość głosujących była za podziałem. Rada Gminy Supraśl negatywnie zaopiniowała utworzenie nowej gminy.

Kiedy na początku grudnia obecny rząd zaczął przygotowywać rozporządzenie, by zmienić decyzję poprzedników, inicjatorzy powstania gminy Grabówka rozpoczęli akcję protestacyjną, blokując prawie codziennie drogę krajową nr 65, prowadzącą przez Grabówkę do przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach.

Złożyli też na piśmie swoje argumenty za powołaniem nowej gminy m.in. w MSWiA.(PAP)