O dotację będą mogły ubiegać się spółdzielnie, wspólnoty i towarzystwa budownictwa społecznego, których budynki znajdują się na obszarach ujętych w planie rewitalizacji.

Jak przekazała rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Jolanta Sadowska-Cieślak, te obszary obejmują Centrum i tzw. Nowe Miasto, Osiedle Słoneczne, Zawarcie i Zakanale.

Ponadto remont musi dotyczyć części wspólnych, czyli np. elewacji, korytarzy i klatek schodowych czy podwórka, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy danego budynku.

Wybór projektów do dofinansowania nastąpi w konkursie, który zostanie ogłoszony w czerwcu br. Sam nabór wniosków rozpocznie się w lipcu 2017 r. i potrwa siedem dni.

Jak poinformowało Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., do 18 stycznia br. można zgłaszać chęć wykonania remontu i gotowość do ubiegania się o jego dofinansowanie.

Urzędnicy tłumaczą, że po zebraniu tych informacji zostanie zorganizowane szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną szczegółowe warunki dotyczące wymagań związanych z dokumentacją konkursową oraz zasadami aplikowania.

Informacji na temat opisanych dotacji można zasięgnąć w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji magistratu, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Wydziale Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych urzędu miasta.

Łączna kwota, o którą będą mogły ubiegać się wspólnoty czy spółdzielnie to ok. 4,1 mln zł. Pieniądze te będą pochodzić z funduszy europejskich na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. (PAP)