W czwartek Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA poinformował w komunikacie, że wśród inwestycji o łącznej wartości ponad 1 mld zł są inwestycje współfinansowane przez europejskie środki pomocowe (835 mln zł) oraz inwestycje finansowane ze środków własnych (234 mln zł).

Gdański Port szuka wykonawcy do przebudowy dwóch nabrzeży >>

Wśród przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE są m.in. projekty związane z pogłębieniem toru wodnego w Porcie Wewnętrznym. Firma planuje przebudowę w Porcie Wewnętrznym 16 odcinków nabrzeży o łącznej docelowej długości 5,8 km.

Port liczy, że dzięki poprawie warunków nawigacyjnych, Port Wewnętrzny stanie się bardziej dostępny dla większych jednostek, o długości 250 m, szerokości 35 m i zanurzeniu 10,6 m. W ramach tej inwestycji planuje się m.in.: pogłębienie toru wodnego w Porcie Wewnętrznym (87 mln zł) oraz przebudowę Nabrzeży: Oliwskiego (76 mln zł), Zbożowego i Wisłoujście (111 mln zł), Nabrzeża Dworzec Drzewny, Nabrzeża Węglowego i Rudowego (161 mln zł) oraz budowę Nabrzeża Północnego w Porcie Północnym (116 mln zł). W nadchodzących latach port zamierza wydać 122 mln zł na rozbudowę i modernizację sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym. Na rozbudowę systemu sieci komunikacyjnej rejonu Basenu Górniczego i Nabrzeża Przemysłowego, które obecnie są terenami dynamicznego rozwoju w obszarze Portu Wewnętrznego, planuje wydać 95 mln zł.

Jak podaje spółka, ponad 44 mln zł planuje wydać na rozbudowę intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego. Docelowy program rozbudowy terminalu kontenerowego zakłada możliwość osiągnięcia zdolności przeładunkowej około 100 tys. TEU rocznie (TEU - jednostka pojemności równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp - PAP). W ramach projektu przewiduje się przebudowę placu składowego kontenerów na powierzchni ok. 2,57 ha oraz przebudowę zewnętrznego i wewnętrznego układu komunikacyjnego na powierzchni ponad jednego hektara.

Gdańsk: rozstrzygnięto przetarg na budowę nowego terminala kontenerowego >>

Wśród inwestycji bieżących realizowanych ze środków własnych portu o łącznej wartości 234 mln zł są: pogłębienie akwenu manewrowego pomiędzy Pirsem Rudowym a DCT (30 mln zł), przebudowa części Nabrzeża Przemysłowego (24 mln zł), umocnienie dna przy Pisie Węglowym (18,5 mln zł) i modernizacja pali stalowych Pirsu Rudowego (19 mln zł).

Na terenie portu swoje inwestycje realizują też kontrahenci Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Do najważniejszych projektów należą rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk (inwestycja o wartości ok. 1,1 mld zł) i budowa Terminalu Naftowego Gdańsk przez PERN (wartość inwestycji 826 mln zł).

W 2014 roku w porcie w Gdańsku przeładowano rekordową ilość ładunków, ponad 32,3 mln ton, co oznacza wzrost o 7 procent w porównaniu z 2013 rokiem. Port podał, że w ostatnich sześciu latach przeładunki wzrosły o ponad 70 procent.

Na terenie portu działają m.in. Terminal Kontenerowy DCT, Baza Paliw Płynnych, Terminal Węglowy i Terminal Przeładunku Gazu Płynnego (LPG). (PAP)