Klauzule społeczne to legalne zapisy stosowane w procesach zamówień publicznych, umożliwiające zamawiającym kierowanie się obok jakości i ceny, również kwestiami społecznymi. Dzięki wykorzystaniu klauzul społecznych zamawiający mogą wspierać m.in. zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem, powroty na rynek pracy czy ułatwić odnalezienie się na rynku pracy osobom niepełnosprawnym.

Jest to narzędzie coraz bardziej popularne nie tylko w krajach Unii Europejskiej, lecz także w ostatnich latach w Polsce, pozwalające na bardziej aktywne kreowanie, w szczególności przez samorządy terytorialne i ich jednostki lokalnej polityki społecznej.

Głównym celem organizatora jest przekazanie podczas szkoleń wiedzy teoretycznej - popartej praktycznymi rozwiązaniami - osobom, które wykorzystają ją podczas przygotowywania i realizacji zamówień. Program realizowany we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zakłada bezpłatne szkolenia na terenie całego kraju

Więcej informacji na temat szkoleń, programu oraz terminów na: http://www.klauzulespoleczne.pl