Sokołowska od stycznia br. pełniła funkcję wicekuratora. Nową obejmie 1 marca. Wcześniej przez 6 lat była dyrektorem radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Ukończyła historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest również absolwentką studiów podyplomowych (dziennikarstwo, organizacja i zarządzanie oświatą, wiedza o społeczeństwie). Przed podjęciem pracy w Kuratorium była wicedyrektorem Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Uczyła historii i wiedzy o społeczeństwie. Ma również doświadczenia pracy w mediach lokalnych.

Poprzedni mazowiecki kurator oświaty Karol Semik w grudniu 2014 r. został wiceprezydentem Radomia ds. edukacyjnych.

Mazowiecki kurator oświaty jest organem administracji zespolonej, który działa w imieniu wojewody. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad ponad 8 tys. szkół i placówek oświatowych w województwie (wśród nich jest 1736 szkół podstawowych, 1024 gimnazjów i 1700 szkół ponadgimnazjalnych). Kuratorium ma delegatury w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. (PAP)