Polska Wschodnia 2014-2020 z budżetem ponad 2 mld euro z UE jest programem dedykowanym pięciu regionom: podlaskiemu, warmińsko-mazurskiemu, lubelskiemu, podkarpackiemu i świętokrzyskiemu. To specjalny program przeznaczony na wyrównywanie szans rozwojowych tych regionów. Program jest następcą programu Rozwój Polski Wschodniej z lat 2007-2013.

Hamryszczak powiedział, że obecnie zakontraktowano ponad 40 proc. dostępnych w programie pieniędzy, a to oznacza, że - jak to określił - do końca 2017 r. będzie to połowa alokacji.

- Spokojnie zrealizujemy cel, który został przed nami postawiony - mówił wiceminister rozwoju.

Hamryszczak poinformował, że do listopada będą podpisywanie kolejne umowy na budowy dróg oraz transport publiczny i projekty kolejowe. Dodał, że to "niezwykle istotne" inwestycje dla wschodniego makroregionu Polski, ale także przedsięwzięcia "wysokobudżetowe", które z jednej strony przyniosą konkretne korzyści mieszkańcom, a z drugiej podniosą stopień wykorzystania pieniędzy w programie.

Minister wskazał, że wiele wskazuje na to, iż najwięcej pieniędzy na drogi pozyska województwo podlaskie. Samorząd tego regionu i miasto Białystok zdobyły łącznie ok. 900 mln zł z tego programu z puli 2,2 mld zł na duże projekty drogowe i transportowe.

W Białymstoku np. dzięki 84,5 mln zł dotacji z Polski Wschodniej realizowany jest obecnie projekt obejmujący przebudowy ulic i zakup 20 niskoemisyjnych autobusów czy wprowadzenie systemu informacyjnego w obsłudze przewozów osób niepełnosprawnych. Drugi białostocki projekt (dotacja blisko 105,5 mln zł) to również modernizacje i przebudowy kilkunastu ulic oraz m.in. zakup kolejnych 40 nowoczesnych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej, zakup biletomatów mobilnych i stacjonarnych.

Z programu Polska Wschodnia Białystok chce też zdobyć pieniądze na budowę tzw. intermodalnego węzła komunikacyjnego. W rejonie dworców PKP i PKS ma powstać centrum przesiadkowe, tunel pod torami PKP na potrzeby autobusów, pieszych i rowerzystów na przedłużeniu ul. Św. Rocha, przebudowę układu drogowego i skrzyżowań w okolicy, również zakup 20 autobusów miejskich. Wniosek jest w trakcie oceny. Miasto liczy na dotację w wysokości 134,7 mln zł. (PAP)