W 2010 r. Bruski został prezydentem Bydgoszczy, pokonując w drugiej turze sprawującego ten urząd przez osiem lat Konstantego Dombrowicza (niezależny). Otrzymał wówczas 59,71 proc. głosów.

"Bydgoszcz liczy się dla mnie każdego dnia i tak pozostanie. Staję, patrząc odważnie wszystkim bydgoszczanom w oczy, z poczuciem dobrze wykonanego zadania" - deklarował Bruski inaugurując kampanię wyborczą.

Podkreślał, że obejmując urząd miał trudne zadanie, gdyż Bydgoszcz w 2010 r. była bliska bankructwa i utraty płynności finansowej, bez dobrze przygotowanych inwestycji i zapewnienia ich finansowania, a ratusz był zarządzany autokratycznie.

"Dziś mamy bezpieczną sytuację finansową, co podkreślają profesjonalne i niezależne podmioty. To efekt trudnych decyzji, które z radnymi podejmowaliśmy, ale było to potrzebne, aby przygotować miasto do aplikacji nowych środków unijnych, na które bardzo czekamy" - podkreślał Bruski.

W Bydgoszczy przez większość tej kadencji rządziła koalicja PO-SLD, która rozpadła się w kwietniu z powodu rozbieżności w sprawie przyszłego funkcjonowania zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Do końca kadencji PO sprawowała władzę samodzielnie. Jednak, mając 14 mandatów w 31-osobowej radzie, przegrała część głosowań.

Bruski kampanię wyborczą prowadził pod hasłem "Jedni obiecują, ja buduję". Często podkreślał, że w latach 2011-2014 zrealizowano inwestycje za ponad 1 mld zł, a miasto ciągle jest wielkim placem budowy.

W czasie prezydentury Bruskiego zbudowano m.in. Trasę Uniwersytecką z mostem przez Brdę, linię tramwajową do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, przeprowadzono rewitalizację części nabrzeży Brdy, a rozpoczęto budowę linia tramwajowej do największej dzielnicy Fordon i nowego budynku dworca kolejowego Bydgoszcz Główna.

Bruski zapowiedział, że po ponownym wyborze na prezydenta jego priorytetami będą m.in. rozbudowa trasy W-Z, dalsza rewitalizacja Starego Miasta i nabrzeży Brdy, budowa drugiej sceny teatralnej i wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania energią, co wiąże się z termomodernizacją wszystkich obiektów użyteczności publicznej.

Bruski urodził się w 1962 r. w Bydgoszczy. Jest absolwentem nawigacji w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni oraz studiów licencjackich z zakresu finansów i bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe rachunkowości i finansów na poznańskiej Akademii Ekonomicznej i prawa podatkowego na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Na początku kariery zawodowej przez sześć lata pracował jako nawigator na statkach Polskich Linii Oceanicznych. Później wrócił do Bydgoszczy, gdzie pracował w urzędzie kontroli skarbowej i przez niespełna rok prowadził własną kancelarię doradztwa podatkowego.

W latach 2006-2007 był zastępcą prezydenta Bydgoszczy odpowiedzialnym za strategię i rozwój miasta, pozyskiwanie środków europejskich, obsługę inwestorów oraz edukację i sport. Przez kolejne trzy lata był wojewodą kujawsko-pomorskim. (PAP)