Tegoroczne dochody Katowic zaplanowano na 1,550 mld zł, a wydatki na 1,731 mld zł. Deficyt (181 mln zł) - wynikający głównie z finansowania inwestycji - zostanie w pełni pokryty kredytem Banku Rozwoju Rady Europy (17,6 mln zł) oraz wolnymi środkami (163,2 mln zł).

W ub. roku dochody budżetu Katowic zaplanowano pierwotnie na 1,614 mld zł, a wydatki na 1,879 mld zł

Istotną częścią budżetu pozostaną inwestycje. Największe projekty to m.in. dokończenie przebudowy ścisłego centrum Katowic (w tegorocznym budżecie 54,6 mln zł z ogólnego kosztu projektu 189,7 mln zł) oraz dokończenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego (w budżecie 63,2 mln zł z łącznego kosztu 364,3 mln zł).

Choć w znacznej mierze wielkie inwestycje są finansowane z kredytów, stolica Górnego Śląska pozostanie wśród dużych miast o przeciętnym wskaźniku zadłużenia w stosunku do dochodów. O ile 1 stycznia 2015 r. zadłużenie ma wynieść 683,3 mln zł, na koniec roku powinno spaść do 677,5 mln zł. Planowana łączna kwota długu na koniec br. ma wynieść 43,72 proc. ogółem planowanych ten rok dochodów, a łączna kwota spłat zobowiązań – 3,94 proc. dochodów. Obsługa długu w 2015 r. ma kosztować 37,7 mln zł (w tym odsetki z kredytów – 23,9 mln zł).

Katowice planują wydać w 2014 r. 102,3 mln zł na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego (91,3 mln zł z tej kwoty to dotacja dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP). Na drogi samorząd zaplanował łącznie 147,6 mln zł. 54,6 mln zł z tej kwoty to przebudowa tzw. strefy Rondo-Rynek. 6 mln zł ma trafić na układ komunikacyjny w tzw. kwartale kultury.

Spośród większych remontów dróg zaplanowano m.in. zakończenie modernizacji ul. 1 Maja (w tegorocznym budżecie 6,2 mln zł z ogólnego koszty 11,4 mln zł). Ruszyć mają przygotowania do budowy nowej drogi w kierunku Siemianowic Śląskich (w budżecie 4 mln z planowanego kosztu 56 mln zł). Kosztem ok. 14 mln zł regulowane mają być sprawy prawne pod kątem rozbudowy dróg krajowych nr 81 i 86 (planowanego poszerzenia ul. Murckowskiej i rozbudowy węzła z ul. Armii Krajowej). Milion złotych ma trafić na drogi rowerowe.

W tym roku miasto zamierza rozpocząć realizację dużych unijnych projektów transportowych. Kosztem 6,2 mln zł dokończona ma zostać dokumentacja i rozpocząć realizacja czterech węzłów przesiadkowych (np. na węzeł Zawodzie miasto przewidziało wydać w tym roku ponad 1 mln zł z planowanego na 30 mln zł kosztu tej inwestycji).

Zakończone zostaną też ostatnie przedsięwzięcia z obejmującego kilka miast aglomeracji dotychczasowego unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej (w budżecie 4,8 mln zł).

Spośród dotacji na duże wydarzenia kulturalne m.in. 2,2 mln zł ma trafić na Off Festival, 840 tys. zł na festiwal Tauron Nowa Muzyka, 800 tys. zł na festiwal Rawę Blues, a 1,5 mln zł na projekt Kocham Katowice (150. urodziny miasta). Tegoroczna dotacja dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach ma wynieść 3,2 mln zł (w tym 1,6 mln zł na organizację Festiwalu Kultura i Natura).

Funkcjonowanie urzędu miasta ma kosztować 88 mln zł, a promocja Katowic – 16,6 mln zł.(PAP)