We wtorek wstępną umowę na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, podpisali w Kielcach marszałek województwa Adam Jarubas i starosta kazimierski Jan Nowak.

„Razem z planowanym w ramach tego samego działania programu pomysłem utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Umianowicach, to z pewnością jedne z ciekawszych działań, wzmacniających ofertę turystyczną Ponidzia” – podkreślił Jarubas.

Przedsięwzięcie polega na budowie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - asfaltowej drogi dla rowerów o szerokości 2,5 metra, dostępnej także dla pieszych, zlokalizowanej w pasie dawnej kolejowej linii wąskotorowej. Linia łączyła Kocmyrzów w Małopolsce, w pobliżu Krakowa, z Kazimierzą Wielką i dalej - z Wiślicą oraz Pińczowem w woj. świętokrzyskim.

Wytyczona w tym miejscu ścieżka będzie prowadziła przez malownicze tereny, z dala od szlaków transportowych. Wzdłuż oznakowanej trasy zostaną zbudowane tzw. Miejsca Obsługi Rowerzystów, będą ustawione tablice z mapą szlaku i zaznaczonymi odległościami do ważniejszych punktów docelowych - ciekawych pod względem historycznym czy przyrodniczym miejsc.

Ścieżka o długości 37,9 km połączy Lekszyce w gm. Opatowiec na granicy woj. świętokrzyskiego i Małopolski z Wiślicą. Trasa będzie wiodła przez tereny czterech gmin, obejmując także obszar sieci ekologicznej „Natura 2000” – Ostoję Nidziańską i teren Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Na tablicach informacyjnych znajdą się także dane o miejscowej florze i faunie oraz o unikalnych zjawiskach przyrodniczych.

Jak podkreślił starosta Nowak, ideą, która przyświeca projektowi, jest zamiar połączenia trasą rowerową Krakowa z Kielcami. W tym celu w październiku ub. r. podpisano porozumienie z władzami samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych województw Małopolskiego i Świętokrzyskiego.

Wykorzystanie trasy kolejki pod drogę dla rowerów ma otwierać nowe możliwości dla turystyki Ponidzia w integracji z Małopolską, a poprzez ten drugi region - dalej ze Słowacją. „W Małopolsce, która również szykuje się do podobnej inwestycji, trasa rowerowa prowadzić ma m.in. przez Proszowice” – mówił Nowak.

Samorządowiec ocenił w rozmowie z PAP, że inicjatywa ma szanse powodzenia, m.in. dzięki biegnącej w pobliżu wschodniej autostradzie rowerowej „Green Velo” – aby szlak rowerowy połączył Kraków z Kielcami, będzie trzeba wybudować kilka krótkich odcinków, pomiędzy już istniejącymi lub właśnie powstającymi szlakami.

Projekt ma być także jednym z elementów rozwijania turystyki zdrowotnej w powiecie kazimierskim. Lokalny samorząd chce w przyszłości wspierać tę dziedzinę m.in. w oparciu o znajdujące się na tym terenie i przebadane niedawno złoża wód termalnych i siarczkowych.

Wartość rowerowej inwestycji to 8 mln 156 tys. zł, a unijne dofinansowanie ma wynieść 6 mln 932 tys. zł. Wkład własny wyłożą samorządy, na których terenie przedsięwzięcie będzie realizowane. Projekt ma być sfinalizowany do 2018 r. (PAP)