Jak powiedział w czwartek Sołowiej, do 13 września trwają społeczne konsultacje, odbywają się one drogą elektroniczną oraz poprzez bezpośrednie spotkania z mieszkańcami.

„Formularz konsultacyjny jest aktywny i dostępny na stronach wszystkich gmin, które współtworzą Wrocławski Obszar Funkcjonalny. Liczymy, że sugestie mieszkańców pozwolą określić potrzeby oraz oczekiwania ludzi” - dodał Sołowiej.

Priorytet w ramach inwestycji, które będą realizowane przez sześć lat uzyskały takie dziedziny jak: gospodarka wodno-kanalizacyjna, komunikacja i transport, edukacja oraz rewitalizacja. Do uzgodnienia pozostaje kwestia, które inwestycje będą realizowane w pierwszej kolejności.

Podczas podpisania porozumienia pomiędzy samorządami w lipcu br. wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj podkreślił, że decyzje będą zapadały jednomyślnie. Chodzi o to, by ustalić taką kolejność realizacji inwestycji, która służyłaby wszystkim uczestnikom projektu.

Sołowiej podkreślił w czwartkowej rozmowie z PAP, że po konsultacjach nie wyklucza, że trzeba będzie zmienić jakieś elementy planu i strategii, ale na pewno nie zmienią się priorytety.

"Wciąż nie wiemy, w jaki sposób i kiedy będzie można aplikować o konkretne pieniądze na lata 2014-2020. Jedno jest pewne, że 23 procent z tych 155 mln euro powinno być przeznaczonych na projekty społeczne, bo pieniądze te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego” - dodał Sołowiej.

Zdaniem dyrektora, kluczowe w inwestowaniu w ramach programu Zintegrowanych Inicjatyw Terytorialnych (ZIT) będzie nie tylko pozyskanie pieniędzy europejskich, ale także odpowiednie aplikowanie o środki krajowe, które w najbliższych latach powinny być procentowo znacznie większe w porównaniu z pieniędzmi pozyskanymi z UE.

„Z doświadczenia wiemy, że z budżetu państwa można pozyskać większe kwoty na poszczególne zadania, ale trzeba dobrze umotywować takie starania. Poszczególne ministerstwa zamiast rozmawiać z kilkunastoma gminami i realizować więcej wniosków na mniejsze kwoty, łatwiej decydują się przeznaczyć kwotę o wiele większą w ramach wspólnych starań wielu podmiotów. I właśnie z takiej naszej współpracy w ramach ZIT i aglomeracji może wynikać więcej finansowych i inwestycyjnych korzyści niż gdyby każda z gmin osobno starała się o pieniądze na własne zadania” - ocenił Sołowiej.

Oblicza się, że podwrocławskie samorządy, które podpisały porozumienie w ramach programu ZIT, aplikują na wszystkie zadania o pieniądze z budżetu na łączną kwotę ponad 4,5 mld złotych. Jeśli z UE uda się pozyskać 155 mln euro, to z budżetu państwa w ciągu sześciu lat podwrocławskie samorządy chcą otrzymać odpowiednio mniej zł.

Na początku lipca władze Wrocławia i samorządowcy z aglomeracji wrocławskiej podpisali porozumienie w ramach programu ZIT.

Stronami tego porozumienia są: Gmina Wrocław, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała oraz Gmina Żórawina.

Do znacznie szerszego obszaru metropolitarnego należą jeszcze gminy z powiatów: strzelińskiego, oławskiego, wołowskiego, milickiego i świdnickiego. W sumie obszar metropolitarny zamieszkuje ponad 1,1 mln Dolnoślązaków, co stanowi ponad 30 procent mieszkańców regionu.

Aglomeracja wrocławska jest pierwszą w Polsce, która zawarła porozumienie i nazwała się Wrocławskim Obszarem Funkcjonalnym, obejmującym Gminę Wrocław oraz 13 gmin bezpośrednio sąsiadujących ze stolicą regionu.

Drugim obszarem z Dolnego Śląska, który jest bliski podpisania porozumienia w ramach ZIP jest aglomeracja wałbrzyska, do które zaliczane są miasta i gminy: Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świebodzice. Obszar ten liczy ok. 300 tysięcy mieszkańców.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument finansowania, który Komisja Europejska zaplanowała na lata 2014-2020. Ich celem jest m. in.: sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na terenie obszarów metropolitalnych, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa; realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszarów metropolitalnych. (PAP)

ros/ mki/ jbr/