Dane dotyczące stanu realizacji programu przekazał w poniedziałek Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Wynika z nich, że w regionie miesięcznie świadczenie wychowawcze obejmuje prawie 94 tys. dzieci. W gminach wydano prawie 71 tys. decyzji, co oznacza, że 97 proc. wniosków zostało rozpatrzonych.

Ponad 62 tys. lubuskich rodzin ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego. Średnio w gminie przypada półtora świadczenia na rodzinę.

W październiku zanotowano 29 przypadków zmiany formy wypłaty świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową, co świadczy o tym, że są to incydentalne przypadki - przekazano w komunikacie Wydziału Polityki Społecznej LUW.

Miesięcznie w Lubuskiem średnio ok. 16 tys. rodzin pobiera świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, gdy jest ono jedynym dzieckiem w rodzinie, natomiast 5 tys. rodzin pobiera miesięcznie świadczenie na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Na świadczenia dla dzieci korzystające z rodzinnej pieczy zastępczej i przebywające w placówkach opiekuńczo–wychowawczych typu rodzinnego złożono 1 939 wniosków i wydano 2 047 decyzji. Z budżetu państwa na wypłatę dodatków w okresie od kwietnia do października br. wydano ponad 6 mln zł.

W całym regionie realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmują się 323 osoby. (PAP)