Poprzedni GIODO Wojciech Wiewiórowski (fot.) został odwołany w grudniu ub. roku po złożeniu rezygnacji, w związku z objęciem przez niego stanowiska zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od tego czasu na stanowisku jest wakat, instytucją kieruje zastępca GIODO Andrzej Lewiński.

Kandydatka PO Edyta Bielak-Jomaa jest doktorem nauk prawnych (specjalność prawo pracy), adiunktem w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; od 2012 r. jest tam kierownikiem Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych. Wykłada prawo pracy, problematykę migracji zarobkowych, bezrobocia i prawa socjalnego oraz europejskie prawo socjalne. Autorka prac i organizatorka konferencji naukowych z zakresu ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych.

ID produktu: 40431114 Rok wydania: 2014
Autor: Mariusz Krzysztofek
Tytuł: Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej>>

Zgłoszony przez posłów SLD Sylweriusz Marcin Królak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW. Od 2005 r. członek Trybunału Stanu, b. wiceminister sprawiedliwości (w latach 2001-2005). Od 1992 r. posiada uprawnienia radcy prawnego. Do 1997 roku pracował w MSZ; pełnił funkcje konsula generalnego i radcy ambasady w Moskwie; później był m.in. zastępcą dyrektora Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta. Jako Starszy Partner Zarządzający w Kancelarii Królak i Wspólnicy prowadzi praktykę prawniczą. Autor publikacji z zakresu prawa europejskiego oraz ustroju sądownictwa w Polsce.

O wyborze nowego GIODO było głośno pod koniec stycznia, kiedy zgłoszony wcześniej przez PO kandydat mec. Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w biurze RPO, zrezygnował z ubiegania się o to stanowisko, oficjalnie z powodów osobistych; nieoficjalnie politycy PO przyznawali jednak, że został on poproszony o rezygnację przez władze klubu Platformy.

Obywatelski monitoring procesu wyboru nowego GIODO prowadzą wspólnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRiS oraz Fundacja Panoptykon. Ta ostatnia poinformowała we wtorek, że odmówiono jej zgody na wzięcie udziału w środowym posiedzeniu sejmowej komisji dot. zaopiniowania kandydatów na GIODO. „GIODO ma istotne znaczenie dla ochrony praw podstawowych. Obywatele powinni więc mieć możliwość swobodnego monitorowania jego wyborów – zamykanie przed nimi sejmowych drzwi niestety to uniemożliwia” – ocenia Panaptykon.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawy, wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzi rejestr zbiorów danych i opiniuje akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych. GIODO jest wybierany i odwoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Ta sama osoba nie może być GIODO dłużej niż przez dwie kadencje.

Wybór na stanowisko generalnego inspektora wymaga w Sejmie bezwzględnej większości głosów. Następnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie GIODO podejmuje Senat.

Z informacji zawartych w druku sejmowym przygotowanym na środowe posiedzenie komisji sprawiedliwości wynika, że dr Bielak-Jomaa wykłada prawo pracy, problematykę migracji zarobkowych, bezrobocia i prawa socjalnego oraz europejskie prawo socjalne, ochronę danych osobowych w ramach studiów podyplomowych. Jest organizatorką konferencji naukowych m.in.: "Dane medyczne - granice wykorzystywania i ochrona”, „Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych”, „Ochrona danych osobowych, a działalność dziennikarska - granice przywileju medialnego” czy „Ochrona danych osobowych, a wykonywanie zawodów prawniczych”.(PAP)