Nowela Kodeksu karnego przywraca przepisy odnoszące się do okrutnych zabójstw, czyli do tzw. kwalifikowanych rodzajów tego przestępstwa.
Zmiana przepisów ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w wyniku którego zniknął par. 2 art. 148 dotyczący kwalifikowanego typu zabójstwa i brzmiący: "Kto zabija człowieka: ze szczególnym okrucieństwem; w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem; w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie; z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych - podlega karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".
Powodem takiego wyroku TK było niedochowanie przez Sejm zgodnej z konstytucją drogi legislacyjnej przy wprowadzaniu w 2005 r. zmiany uchylonego przepisu (próbowano go wprowadzić przy drugim czytaniu projektu).
Nowelizacja zawiera również inne przepisy, które mają wzmocnić ochronę prawną funkcjonariuszy oraz osób nie będących funkcjonariuszami publicznymi, które występują w obronie prawa, reagując na chuligańskie lub inne zachowania przestępcze.
Do tej pory za atak na takie osoby groziła kara od grzywny do trzech lat więzienia (jeśli było to naruszenie nietykalności cielesnej) lub od roku do 10 lat więzienia - gdy sprawę zakwalifikowano jako czynną napaść na funkcjonariusza. Zmiana wprowadza zaostrzoną odpowiedzialność za czynną napaść na funkcjonariusza lub osobę mu pomagającą, która skończyłaby się ciężkim uszkodzeniem ciała - groziłoby za to od dwóch do 12 lat więzienia.
Ponadto, kto naruszy nietykalność cielesną osoby w związku z podjętą przez nią interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi lub porządku publicznego, podlegać będzie karze do dwóch lat więzienia.

Senatorowie debatować będą także nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która przewiduje m.in., że do końca 2012 r. w zespole ratownictwa medycznego nadal będzie mógł pracować lekarz każdej specjalności. W latach 2013-2020 będzie to jedynie lekarz po drugim roku specjalizacji w określonej dziedzinie m.in. medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu czy pediatrii.
W myśl regulacji, po 2020 r. do zespołu ratownictwa medycznego będzie mógł trafić tylko lekarz specjalista z medycyny ratunkowej oraz lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony, która reguluje zasady użycia broni przez polskich żołnierzy służących na misjach poza granicami kraju.
W noweli doprecyzowano, że żołnierze służący na misjach mogą używać broni w celach samoobrony, a także w celu zwalczania zagrożeń spowodowanych przez zamachowców - samobójców. Ponadto zaznaczono, że broni nie można używać wobec dzieci, których wiek nie przekracza 13 lat, kobiet w widocznej ciąży oraz osób kalekich. Najwięcej polskich żołnierzy służy w Afganistanie. Ponadto żołnierze służą w misjach UE w Bośni i Hercegowinie oraz misji NATO w Kosowie.

Senatorowie wysłuchają także informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej podczas prezydencji hiszpańskiej w okresie styczeń-czerwiec 2010 roku. (PAP)