Projekt nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poparło jednogłośnie 78 senatorów. Projekt trafi teraz do Sejmu.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że w sprawach cywilnych sąd z urzędu zwraca stronie połowę opłaty od pozwu, jeśli sprawa zakończyła się zawarciem ugody. W postepowaniach nakazowych sytuacja jest jednak inna, gdyż powód nie wnosi całej opłaty, ale jedną czwartą; trzy czwarte wnosi pozwany.
Czytaj: TK: brak zwrotu połowy opłaty sądowej w postępowaniu nakazowym zgodny z konstytucją>>>

Projekt senacki uzupełnia przepisy, aby w postępowaniu nakazowym ws. zapłaty zwrot połowy wniesionej opłaty sądowej otrzymywał także pozwany, jeśli dojdzie do ugody przed sądem pierwszej instancji.

"Można oczekiwać, że wejście w życie projektowanej regulacji będzie sprzyjać szybszemu, a zarazem ugodowemu kończeniu sporów w postępowaniu nakazowym" - napisano w uzasadnieniu.

Projekt dostosowuje prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. (PAP)

ID produktu: 40442747 Rok wydania: 2015
Autor: Edyta Gapska,Joanna Studzińska
Tytuł: Postępowanie nieprocesowe>>>