Ustawa ma poprawić bezpieczeństwo europejskich finansów przez efektywny nadzór nad ponadgranicznymi instytucjami, działającymi w kilku branżach finansowych.

W głosowaniu całą ustawę poparło 74 senatorów, nikt nie był przeciw, a trzech się wstrzymało.

Zmiany, które mają dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy zwiększającej nadzór nad systemem finansów w całej UE, przygotował resort finansów. Chodzi o dopasowanie do przepisów wspólnotowych definicji: konglomeratu finansowego, podmiotu dominującego, podmiotu zależnego i nadzoru dodatkowego, a także objęcie nadzorem uzupełniającym zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Poprawki Senatu zostaną teraz rozpatrzone przez Sejm. (PAP)