Za kandydaturą Wróbla głosowało 243 posłów. Jego kontrkandydata, senatora PiS Piotra Andrzejewskiego, który został zgłoszony przez ten klub, poparło 148 posłów. Większość konieczna do wyboru sędziego TK wynosiła 211 głosów.
Prof. Wróbel jest sędzią; orzeka w Izbie Pracy Sądu Najwyższego. Przez wiele lat pracował na UMCS w Lublinie, specjalizuje się w prawie unijnym, administracyjnym i pracy. Od marca 2005 r. jest wiceprzewodniczącym zespołu prawa europejskiego przy ministrze sprawiedliwości. Prof. Wróbla do TK już raz - w grudniu minionego roku - zgłaszał klub SLD, ale nie poparła go wtedy PO.
Sejm musiał wybrać nowego sędziego w miejsce prof. Ewy Łętowskiej, której kadencja dobiegnie końca 28 maja. Łętowska była pierwszym w Polsce rzecznikiem praw obywatelskich, orzekała także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a od maja 2002 r. - w TK. (PAP)