Prezydent pod koniec lipca ogłosił decyzje o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak mówił, kierował się poczuciem odpowiedzialności za polskie państwo. Zapowiedział też przygotowanie własnych projektów, które następnie przedstawi Sejmowi. Tydzień później odmowa podpisania przez prezydenta obu ustaw - wraz z uzasadnieniem - wpłynęła do Sejmu.

Oznacza to, że prezydenckimi wetami zajmie się teraz komisja sprawiedliwości, która będzie rekomendowała Sejmowi, czy weta przyjąć czy też odrzucić.

Czytaj: Prezydent będzie rozmawiał z klubami o ustawach dot. SN i KRS>>

"Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu sprawa ta jeszcze nie będzie rozpatrywana przez komisję" - powiedział w piątek Piotrowicz.

Dodał, że komisja ma zaplanowane na przyszły tydzień inne tematy, jak wymienił: informację roczną z działalności Krajowej Rady Sądownictwa, z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, opiniowanie kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. "To jest zaplanowane na przyszły tydzień" - wskazał. "Natomiast w sprawie wet prezydenta jeszcze nie zapadła decyzja" - zaznaczył.

Rafał Białkowski(PAP)