Mnogość nazwy może przyprawić o zawrót głowy. Sprawa jest na tyle istotna, że w październiku 2018 r. zajęła się nią Krajowa Rada Radców Prawnych, przyjmując uchwałę, że "radca prawny" będzie tłumaczony na język angielski jako attorney-at-law. Już wtedy pojawiły się głosy, że radcom coraz bliżej adwokatów, a to ze względu na tłumaczenie słów na język polski. W komentarzach wskazywano, że attorney to według np. angielsko-polskiego słownika (angielski amerykański) „pełnomocnik”, ale według Translatica, Diki - adwokat, prawny zastępca. Nawet popularne przeglądarki internetowe "radcę" tłumaczą jako legal counsel. „Radca prawny” z kolei według Collinsa to legal adviser lub advisor, legal counsellor (angielski brytyjski) lub counselor (angielski amerykański).

Sama KRRP uzasadniała, że np. „legal adviser”, "legal advisor" nie są najlepszymi określeniami ponieważ w stosunkach międzynarodowych posługują się nimi także osoby, które nie ukończyły studiów prawniczych. 

Czytaj: Na rynku coraz trudniej - adwokaci i radcy częściej "podwykonawcami" firm prawnych>>

Kto kim w kancelarii? Czyli jak czytać "angielskie tytuły" 

Kancelarie różnie do tematu podchodzą, duże część z nich ma odpowiedniki polskich stron w języki angielskim. O ile z nazwami "partner" i "advocate", i "nie" prawnik nie ma większych trudności, o tyle pozostałe tytuły mogę je sprawiać. 

Kancelaria to oczywiście prawnicy: adwokaci (advocate), radcowie prawni (często legal counsel, legal counsellor), aplikanci, absolwenci studiów prawniczych. W tytułach, które umieszczane są przy ich nazwiskach często zawarta jest ich pozycja - a więc doświadczenie, staż. Mamy więc tak jak w polskim języku "starszych" i "młodszych" prawników czyli "senior", "junior" w połączeniu także z associate – oznaczającego współpracownika.

Szczególną rolę w tej grupie pełnią aplikanci – absolwenci studiów prawniczych, którzy dostali się na aplikację. Aplikanci radcowscy i adwokaccy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej mogą zastępować radcę, adwokata przed sądami rejonowymi, organami ścigania i organami administracji publicznej. Po upływie roku i sześciu miesięcy od rozpoczęcia aplikacji mogą ich zastępować także przed innymi sądami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. W ich przypadku stosuje się określenia "trainee attorney-at-law". 

 

"Counsel" pomoże przy prawnych zagwozdkach

To funkcja przeznaczona i dla byłych pracowników, partnerów kancelarii ale też przedstawicieli świata nauki, specjalistów i ekspertów. Słowo oznacza bowiem doradcę, a w praktyce osobę, która swoją pracę w zawodzie prawnika (adwokata, radcy prawnego) potrafi np. połączyć z pracą naukową. Więzi z kancelarią w tym przypadku są mocne, bo i wiedza, którą doradcy dysponują jest istotna. 

"Counsel" jest wsparciem w sytuacji ważnych, trudnych, wymagających rozwikłania istotnego problemu prawnego by "ruszyć" z daną sprawą.