Konkurs - przypomnijmy - skierowany jest do prawników, którzy nie ukończyli 35. roku życia, są kreatywni, potrafią wyczuwać nowe trendy rynkowe, mają wiedzę oraz umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową. Premiowane są też m.in. działalność pro bono lub społeczna, a także dbanie o jakość stanowienia i stosowania prawa. Udział w nim mogą wziąć zarówno prawnicy pracujący w kancelariach, jak i w firmach oraz innych podmiotach (np. w samorządzie terytorialnym czy organizacjach pozarządowych).

Więcej informacji o konkursie i zgłoszeniach>>

Formularz>>

 

– W poprzednich edycjach konkursu nagrodziliśmy łącznie ok. 230 młodych prawników. Cieszę się, że to nowe pokolenie ekspertów niesie ze sobą entuzjazm, pomysłowość oraz otwartość na sprawy społeczne. Wierzę, że w trudnym czasie pandemii i jej skutków laureaci X edycji Rising Stars również wykażą się najwyższymi standardami i w pełni zasłużą na prestiżowy tytuł „Lidera jutra” – komentuje Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska.

Patronami medialnymi wydarzenia są serwis Prawo.pl oraz Dziennik Gazeta Prawna.

Czytaj w LEX:  Imagine - rola prawa i prawników w integracji europejskiej >

 

10 laureatów, 5 nagród specjalnych

Kto może zgłaszać uczestników? Pracodawcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne, wspólnicy prowadzący kancelarię z kandydatem ale także jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje rządowe i pozarządowe. 

Konkurs skierowany jest do prawników pracujących w firmach jak i w kancelariach prawniczych czy innych organizacjach (np. samorządach czy organizacjach rządowych), ale także tych wyróżniających się na niwie naukowej. Kapituła będzie brała też pod uwagę m.in. umiejętność pracy z biznesem, osiągnięcia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań do współpracy z biznesem/klientami wewnętrznymi lub zewnętrznymi oraz umiejętność  wykorzystywania nowych technologii w codziennej pracy i świadczeniu obsługi prawnej. 

Zobacz szkolenie w LEX: Start na konkurencyjnym rynku usług prawnych >

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wyłoni najpierw 35 nominowanych, a następnie spośród nich - 10 laureatów, którym przyznany zostanie tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2021”. Dodatkowo jury zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych spośród zgłoszonych kandydatów. Laureaci, również nagród specjalnych, zostaną ogłoszeni podczas gali konkursowej.

Co ważne, w konkursie nie mogą brać udział prawnicy, którzy byli laureatami poprzednich edycji. 

Czytaj: Rising Stars 2020 - znamy już wschodzące gwiazdy rynku prawniczego>>

W 2020 r. - trzy adwokatki na podium 

W 2020 r. na podium stanęły trzy adwokatki. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Krawczyk z wrocławskiej kancelarii SDZLEGAL Schindhelm, drugie - dr Anna Hlebicka-Józefowicz z DZP, a trzecie - Karolina Gierdal z Kampanii Przeciw Homofobii. W sumie wśród 15 finalistów było aż dziewięć kobiet. Po raz pierwszy też gala odbyła się on-line.

Czytaj w LEX: Zawodowy pełnomocnik w social media - aspekty praktyczne >

W ubiegłorocznej edycji zgłoszono 128 prawników. Adwokat Aleksandra Krawczyk, w marcu tego roku obroniła doktorach, wcześniej awansowała na partnera. 

Pytana przez Prawo.pl, co mogłaby doradzić młodym prawnikom, podkreśla że pomocna jest specjalizacja. - Nie ma potrzeby, by już na starcie kandydat na adwokata lub radcę prawnego decydował się na wybór specjalizacji zawodowej, ale to jest dobry sposób na znalezienie sobie odpowiedniego miejsca na rynku - zaznacza. I dodaje, że zarówno ustawa jak i samorządowe zasady etyczne powinny pozwalać na informowanie o specjalizacjach.

Specjalizacja przewijała się też we wcześniejszych edycjach. Przypomnijmy w 2019 roku pierwszą nagrodę zdobyła adwokat Monika Horna–Cieślak, która wówczas pracowała w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje). Pani adwokat niezmiennie pomaga dzieciom maltretowanym, wykorzystywanym seksualnie, doświadczającym przemocy fizycznej oraz psychicznej.

Podkreśla, że to co robi jest jej życiową pasją. - Dzieci muszą być widziane, słyszane i rozumiane przez wymiar sprawiedliwości. A rolą osób dorosłych jest uznanie, że osoby najmłodsze mają swoje zdanie, swoje potrzeby i mają prawo je wyrażać w toku procedur prawnych. To jaki będzie wymiar sprawiedliwości dla dzieci – zależy od każdego z nas, od każdego prawnika - mówi.