W konkursie wyróżniani są młodzi prawnicy, którzy postawą społeczną, wiedzą i przedsiębiorczością realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych. Zgłaszać ich mogli pracodawcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne, wspólnicy prowadzący kancelarię z kandydatem, ale także jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje rządowe i pozarządowe - do 31 października br. 

Organizatorem konkursu jest Wolters Kluwer Polska, patronami medialnymi Dziennik Gazeta Prawna i Prawo.pl. 

 

35 wybranych prawników

Do konkursu zgłoszono w sumie  128 prawników - 51 kobiet i 77 mężczyzn. Spośród nich Kapituła wybrała 35 nominowanych. Jak co roku - konkurs odbywa się już po raz 9. - brała też przy tym pod uwagę umiejętność pracy z biznesem, osiągnięcia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań do współpracy z biznesem/klientami wewnętrznymi lub zewnętrznymi oraz umiejętność wykorzystywania nowych technologii w codziennej pracy i świadczeniu obsługi prawnej. Ważnymi kryteriami są również kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza oraz umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową. Premiowane są też m.in. działalność pro bono lub społeczna, a także dbanie o jakość stanowienia i stosowania prawa.

Na liście nominowanych przez Kapitułę znaleźli się: 

1. Justyna Baniewska
2. Michał Bujak
3. Krzysztof Cyran 
4. Bartosz Wojciech Czerwiński
5. Monika Diehl 
6. Łukasz Dziamski
7. Kamila Ferenc
8. Karolina Gierdal
9. Mikołaj Hewelt    
10. Anna Hlebicka-Józefowicz
11. Zuzanna Jeżak
12. Aleksandra Klich
13. Aleksandra Kopeć
14. Aleksandra Krawczyk
15. Bartosz Kubista
16. Michał Magdziak
17. Paweł Matyja
18. Elżbieta Niezgódka
19. Michał Nowakowski
20. Anna Piechówka
21. Marcin Pieklak
22. Adam Ploszka
23. Wioleta Polak
24. Magdalena Porzeżyńska
25. Agnieszka Różewicz
26. Szymon Sakowski
27. Beata Siemieniako
28. Marcin Stępień
29. Maciej Syska
30. Agnieszka Sztoldman
31. Angelika Szufel
32. Jakub Turski
33. Anna Wilińska-Zelek
34. Bartosz Wilk
35. Katarzyna Zarzycka

 
Przypomnijmy, że w skład Kapituły wchodzą: Włodzimierz Albin - prezes Wolters Kluwer Polska oraz prezes Polskiej Izby Książki (przewodniczył Kapitule), Krzysztof Jedlak - redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, Agnieszka Tałasiewicz - partner zarządzająca kancelarią Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy sp.k, Ewelina Skocz - prezes Zarządu BC Systems, Włodzimierz Chróścik - prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jacek Trela - prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Waldemar Koper - prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Marcin Radwan-Rohrenschef - członek Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych. 

Czytaj: 
Liderzy jutra - wschodzące gwiazdy świata prawniczego nagrodzone>>
Wschodzące gwiazdy świata prawniczego nagrodzone>>
Rising Stars 2017 - kolejni prawnicy jutra nagrodzeni >>

Od praw dziecka, po spory zbiorowe

W ubiegłym pierwszą nagrodę zdobyła adwokat Monika Horna–Cieślak, pracująca w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje), koordynator programu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”. 

Czytaj: Monika Horna-Cieślak: Prawa dzieci lepiej chronione, ale jest jeszcze o co walczyć>>
 

Pani mecenas specjalizuje się w prawnej pomocy dzieciom maltretowanym, wykorzystywanym seksualnie, doświadczającym przemocy fizycznej oraz psychicznej. I to podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji dzieci krzywdzonych jest - jak sama podkreśla - jej życiową pasją, którą realizuje od 19 roku życia. - Nie zwolniłam tempa i cały czas podejmowałam działania dotyczące zmian w praktyce organów wymiaru sprawiedliwości, ale także na rzecz zmian prawnych, związanych z udziałem dzieci w procedurach prawnych. Kontynuowałam te działania nawet z większą niż wcześniej energią i determinacją, w czym bardzo pomógł mi sukces odniesiony w tym konkursie. Wyróżnienie uzyskane w konkursie "Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra” pokazało mi, że różne drzwi, które wcześniej były dla mnie uchylone, teraz stały się otwarte - mówi mec. Horna-Cieślak, niemal rok po odebraniu nagrody. 

Na drugim miejscu w ubiegłorocznym konkursie uplasowała się adwokat Monika Gebel, pracująca w kancelarii Baker McKenzie. Pani mecenas specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie innowacyjnych technologii i gier wideo – również dla globalnych klientów. Współpracuje w tym zakresie ze światowymi producentami – m.in. z General Motors w zakresie wprowadzania na polski rynek tzw. connected cars - pojazdów, które dzięki dostępowi do internetu i rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji posiadają autonomię w działaniu zarówno z użytkownikiem, jak i z otoczeniem zewnętrznym. Kapituła zwróciła też uwagę na fakt, że adwokat współpracowała pro bono m.in. z Obserwatorium Wolności Mediów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie zajmowała się pomocą prawną na rzecz dziennikarzy w procesach związanych z wolnością słowa. 

W czołówce (3 miejsce) 8 edycji konkursu znalazł się też radca prawny Marcin Frąckowiak z katowickiej kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Specjalista i pasjonat prawa pracy, współtwórca Ścieżki Prawa Pracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Grupy HR Loży Katowickiej Business Centre Club. Kilkakrotnie wygrał przed Sądem Najwyższym w precedensowych sprawach z zakresu prawa pracy – m.in. w sprawie zmieniającej dotychczasowy sposób oceny dowodów w postępowaniu o ustalenie istnienia choroby zawodowej (I PK 260/15) oraz w sprawie dotyczącej korzystania z opinii wielu biegłych na okoliczność ustalenia prawa pracownika do renty z tytułu niezdolności do pracy (I UK 322/16).

Czytaj: Praca zdalna musi mieć dwa tryby: nadzwyczajny i zwykły>>