Jak mówi dziekan, konkurs Rising Stars jest nie tylko świetną okazją do wyróżnienia wybitnych młodych prawników o wyjątkowych specjalizacjach, ale wzmocnienia wartości, na podstawie których nasze zawody są zbudowane. - Bardzo się cieszę, że w dotychczasowych edycjach konkursu przywiązywano dużą uwagę do pracy laureatów na rzecz ochrony praw i wolności, służby społeczeństwu, obronie wartości konstytucyjnych - podkreśla Mikołaj Pietrzak (fot.).

 

Przy okazji dziekan przypomina, że Okręgowa Rada Adwokacka konsekwentnie wspiera inicjatywy samorządu aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie oraz sekcji tematycznych, w których młodsze pokolenie adwokatów i aplikantów jest szczególnie aktywne. Jesteśmy bardzo dumnie z osiągnięć młodego pokolenia naszej izby. - Dobrym przykładem jest zwycięstwo dwóch aplikantów naszej izby: Bartosza Walczaka i Andrzeja Girdwoynia w ogólnopolskim  Konkursie Krasomówczym im. adw. Stanisława Mikke - mówi.

Czytaj: Rusza kolejny konkurs na wschodzące gwiazdy rynku prawniczego>>
 

Dziekan Pietrzak podkreśla, że rozwój zawodowy aplikanta zbudowany jest na relacji aplikant – patron. - W tym tkwi nasza siła. Pozostaje to najlepszym sposobem, by przekazać tajniki sztuki adwokackiej, które nie sposób przekazać w formule wykładu lub lektury - stwierdza.

Szef stołecznej Izby mówi też o tym, że samorząd adwokacki wspiera także rozwój aplikantów adwokackich oraz adwokatów każdego pokolenia na różnych płaszczyznach: oferując szeroki wachlarz szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, wspierając wspaniałą oddolną działalność sekcji tematycznych, tworząc okazję do współpracy z organizacjami społecznymi i międzynarodowymi zrzeszeniami prawników. - Cieszymy się z udziału członków naszej izby w konkursach wewnątrzsamorządowych oraz zewnętrznych, takich jak Rising Stars. Mamy wiele powodów do dumy z osiągnięć pokolenia młodych adwokatów i aplikantów - podkreśla adwokat Mikołaj Pietrzak.