Wśród kryteriów udziału w konkursie, poza wiekiem (konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia w dniu 31 października 2019 r.), znalazły się również kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza oraz umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową. Premiowane są również działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia.

Konkurs skierowany jest do prawników pracujących w firmach jak i w kancelariach prawniczych, czy innych organizacjach (np. samorządach czy organizacjach rządowych).

Czytaj: Wschodzące gwiazdy świata prawniczego nagrodzone>>

Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni 10 laureatów, którym przyzna tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2019”. Dodatkowo jury zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych spośród zgłoszonych kandydatów.

Na zgłoszenia kandydatów organizatorzy czekają do 31 października 2019 r. Zwycięzców konkursu poznamy w grudniu 2019 r.  w czasie uroczystej gali w Warszawie.

Więcej o konkursie: https://risingstars.wolterskluwer.pl/