Kapituła konkursu wyłoni młodych prawników, którzy swoją wiedzą, postawą społeczną oraz przedsiębiorczością realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.

Współpraca z samorządami

Radca prawny Sylwester Szczepaniak jest obecnie zatrudniany na stanowisku zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

- Sylwester Szczepaniak to człowiek bogatej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego oraz problemów samorządu terytorialnego - uważa Jan Maciej Czajkowski, współprzewodniczący Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
- Potrafi znajdować rozwiązania kompromisowe i proponować zapisy najbardziej nawet skomplikowanych problemów - dodaje.

Kandydat jest bardzo pozytywnie nastawiony do samorządu terytorialnego i w duchu współpracy potrafi wypracować wspólne stanowiska. Jak wskazuje Czajkowski, szczególnie cenne jest u Szczepaniaka podejmowanie dyskusji merytorycznej, wiążąc wiedzę informatyczną z wiedzą prawniczą, powiązaną z funkcjonowaniem gmin i powiatów.

Współautor ważnych ustaw

Z kolei minister cyfryzacji Marek Zagórski podkreśla, że kandydat do nagrody posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nowych technologii. Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących najważniejszych zagadnień prawnych, takich jak dostosowywanie polskiego ustawodawstwa do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także przygotowanie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz dostępności stron internetowych podmiotów publicznych.

Opracował również ustawę wprowadzającą tzw. Krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej, współtworzył publiczną aplikację mobilną mDokumenty, jak również projekt eDoręczenia,

- Sylwester Szczepaniak przejawia inicjatywę i kreatywność w projektowaniu nowych rozwiązań prawnych, dbając o zachowanie spójności prawa publicznego - chwali kandydata minister.

Walka z absurdami RODO

O kandydacie pozytywnie wypowiada się także dr Maciej Kawecki dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, który jest laureatem nagrody z poprzednich lat:

-  Z panem Sylwestrem Szczepaniakiem pracowałem przez cały okres niespełna 4 lat mojej aktywności zawodowej w Ministerstwie Cyfryzacji. Przez ten czas, zarówno na etapie prac związanych z wdrażaniem RODO do polskiej przestrzeni prawnej, jak i w ramach dalszych działań związanych z edukacją i walką z tzw. RODO absurdami, po prace związane z obszarem Internetu Rzeczy czy Sztucznej Inteligencji, rola Pana Sylwestra Szczepaniaka była kluczowa. Stanowił on merytoryczny trzon ogromnej ilości podejmowanych w tych obszarach działań łącząc swoją rozbudowaną wiedzę merytoryczną z racjonalnym, pro-biznesowym i wyważonym podejściem. Swoją aktywnością włączał się z wielką chęcią w ogromną ilość inicjatyw podejmowanych w Ministerstwie Cyfryzacji, łącząc to z pracą naukową oraz życiem prywatnym co dla współczesnego prawnika powinno być wzorem do naśladowania. Po moim odejściu z Ministerstwa Cyfryzacji, doceniając jego ogromny wkład w tworzenie polskiego systemu prawnego zdecydowałem się zaproponować panu mecenasowi pracę dydaktyczną na kierowanym przeze mnie Wydziale Przedsiębiorczości i Innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Już teraz, mogę powiedzieć, że również to zadanie realizuje wzorowo - dodaje dr Kawecki.

Zasady konkursu

Wśród kryteriów, poza wiekiem (konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia 31 października 2019 r.), znalazły się również kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza oraz zdolność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową. Premiowane są również działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia.

Konkurs skierowany jest do prawników pracujących zarówno w kancelariach prawniczych, w firmach czy innych organizacjach (np. samorządach czy organizacjach rządowych).

Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni dziesięciu laureatów, którym przyzna tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2019”. Dodatkowo jury zastrzega sobie prawo przyznania pięciu nagród specjalnych spośród zgłoszonych kandydatów.

Zwycięzców konkursu poznamy w grudniu 2019 r. podczas uroczystej gali w Warszawie.