W tegorocznej szóstej już edycji tego organizowanego przez Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazetę Prawną konkursu nagrody główne przynano 10 młodym prawnikom. Pierwszą nagrodę otrzymała Karolina Kuszlewicz.

Więcej: Obrończyni praw karpi wschodzącą gwiazdą prawa>>

Kolejnym pięciu osobom przyznano nagrody specjalne.

Zgodnie z regulaminem konkurs ma wyłaniać młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.

Wśród kryteriów, poza wiekiem - konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia w dniu 30 września 2017 r. - znalazły się między innymi kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza, umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandydata.
- Chodzi nam nie tylko o wyłonienie najlepszych prawników młodego pokolenia, ale tych prawników, których energia i entuzjazm oraz zaangażowanie w kształtowanie prawa i postawy społeczne będą stanowiły o prawie jutra – mówił podczas gali Włodzimierz Albin – prezes Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Natomiast Dominika Sikora-Malicka – zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej” podkreślała, że prawnikom przyszło żyć w trudnych czasach – tym bardziej więc ważne jest wyróżnianie najlepszych z nich w konkursach takich jak „Rising Stars”.

Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokonała wyboru dziesięciu laureatów, którym przyznała tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2017” oraz pięć wyróżniła nagrodami  specjalnymi.
Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali w środę 15 listopada.

W uroczystości udział wzięli m.in. wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej JacekTrela, prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek, dziekan wydziału prawa Uczelni Łazarskiego prof. Mieczysław Błoński, prodziekan wydziału prawa UW prof. Łukasz Pisarczyk, prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis Irena Kamińska, Jacek Skała z Prokuratury Krajowej, prezes Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw Waldemar Koper, rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski.
Gościem specjalnym gali był prof. Jerzy Bralczyk, który wygłosił wykład: „Jak mówić aby zabłysnąć, ale nie gwiazdorzyć”

 

Rising Stars
Na zdjęciu Karolina Kuszlewicz (z prawej) oraz Dominika Sikora-Malicka, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazeta Prawna (pierwsza z lewej) i Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer
Fot. Klaudiusz Kaleta/INFO FOTO FACTORY

LAUREACI NAGRODY GŁÓWNEJ

1. Karolina Kuszlewicz
32 lata, adwokat, prowadzi indywidualna praktykę w ramach kancelarii Adwokackiej Adw. Karolina Kuszlewicz
Nagrodzona m.in. za sukcesy w prawnej ochronie zwierząt, w której się specjalizuje, podobnie jak w problematyce ekologicznej. Zajmuje się również obsługa podmiotów gospodarczych i ma doświadczenie w doradztwie legislacyjnym. To ostatnie wykorzystuje, zasiadając w komisji legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Interesuje się też prawem kolejowym, ze względu na najbardziej ekologiczny wymiar tego transportu. Jest twórczynią bloga „W imieniu zwierząt i przyrody. Głosem adwokata”, a także współorganizatorką projektu „Adwokaci na Woodstoku” – w ramach którego adwokaci udzielali porad prawnych w czasie festiwalu. Świadczy pomoc prawną pro bono m.in. Fundacji Noga w Łapę.
Wygrała przed Sądem Najwyższym słynną sprawę „o karpia” – jedną z najważniejszych w 20-letniej historii ustawy o ochronie zwierząt. 13.12 2016 r. SN potwierdził, że ryby mają być trzymane w wodzie, również podczas transportu  i należy im się taka sama ochrona, jak każdemu zwierzęciu kręgowemu.
Sprawa była 2-krotnie umarzana przez prokuraturę, a kiedy już trafiła do sądu – mec. Kuszlewicz przegrała ją w obu instancjach. Nie zraziła się jednak, przekonując, że należy walczyć o pryncypia i ta walka zakończyła się wygraną przed Sądem Najwyższym. Prowadziła tę sprawę pro bono. Aby dobrze zrozumieć temat, uczyła się m.in…. neurobiologii ryb.
Wahała się między studiami prawniczymi a matematycznymi, zdała na matematykę stosowaną na Politechnice Łódzkiej, ale ostatecznie wybrała prawo. Uznała, że ono również wymaga logiki matematycznej. Prowadzi obozy wędrowne dla harcerzy w Bieszczadach, jest miłośniczka zimowych wyjazdów pod namiot i survivalu.

2. Michał Rams
33 lata, adwokat, dr nauk prawnych, młodszy partner w kancelarii Kardas&Kardas
Nagrodzony m.in. za szeroką wiedzę i szczególne kompetencje w obszarze prawa karnego. Obronił rozprawę doktorską poświęconą problematyce wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej – była to jedna z pierwszych prac dotyczących tego zagadnienia. Prof. Włodzimierz Wróbel – p.o. kierownika Katedry Prawa Karnego Uj i sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego powiedział o laureacie następująco: „Jego teksty naukowe cechuje samodzielność, wnikliwość oraz wysoki poziom merytoryczny”
Dr Rams został właśnie adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie wkrótce zacznie prowadzić ćwiczenia i seminaria. Ale to nie jedyna uczelnia, z którą jest związany – na Uniwersytecie Jagiellońskim jest koordynatorem Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej, która zajmuje się pomocą prawną dla najuboższych.
Jest również członkiem Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
To również laureat nagrody Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie dla najlepszych aplikantów, stypendysta grantu badawczego dla młodych naukowców, ale też zwycięzca ogólnopolskiego konkursu Krasomówczego.

Michał Rams

3. Maciej Kiełbus
33 lata, partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners w Poznaniu, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Nagrodzony m.in. za to, że jest dobrze zapowiadającym się przedstawicielem nauki prawa, zwłaszcza administracyjnego, ale i praktyki. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, poświęconych tematyce administracyjnej i samorządowej. Jego kancelaria wydaje czasopismo internetowe Prawo dla Samorządu, którego mec. Kiełbus jest redaktorem naczelnym.
3 lata temu Krajowa Izba Radców Prawnych przyznała kancelarii dr Krystian Ziemski&Partners tytuł Innowacyjnej Kancelarii za koncepcję funkcjonowania kancelarii wg przyporządkowania do różnych grup klientów – biznesowych i samorządowych, której laureat był współtwórcą.
Działa pro bono na rzecz ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego – m.in. Związku Gmin Wiejskich. Aktywnie wspiera też Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

4. Adrian Latoszek
32 lata, radca prawny, associate w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k.
Nagrodzony m.in. za wiedzę z dziedziny prawa nowych technologii, usług i innowacji płatniczych oraz regulacji dotyczących przeciwdziałaniu prania pieniędzy. Którą z powodzeniem wykorzystuje w praktyce. Swoją przygodę z tymi dziedzinami prawa rozpoczął w Narodowym Banku Polskim, gdzie będąc na ostatnim roku studiów zajmował się implementacją Dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych (PSD) do prawa polskiego.
Doradzał w wielu innowacyjnych projektach na rynku usług płatniczych – m.in. przy sprzedaży sieci ok. 200 tys. akceptantów płatności bezgotówkowych (punktów sprzedaży) przez First Data na rzecz American Express czy rozliczeniu transakcji wykupu VISA Europe przez VISA Inc. o wartości ok 21 mld EUR. Jest autorem elektronicznego kwestionariusza, pozwalającego na automatyczne porównywanie regulacji płatniczych w 28 jurysdykcjach, w tym azjatyckich oraz południowo-amerykańskich, w celu opracowania praktycznych wskazówek dotyczących implementacji innowacyjnego schematów płatniczego dla General Electrics.
Pracuje też pro bono, wspierając lokalną społeczność ukraińską w postępowaniach dotyczących zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt na terytorium RP. 
Do niedawna był zapalonym trójboistą. Teraz odkrył nową pasję i przygotowuje się do swojego pierwszego triathlonu.

Adrian Latoszek

5. Grzegorz Pizoń
29 lat, starszy prawnik w Kancelarii Prawnej EY Law (Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy Sp. k.)
Nagrodzony m.in. za tworzenie specjalistycznej praktyki innowacyjnej energetyki, zajmującej się doradztwem prawnym, jak również tworzeniem otoczenia prawnego dla innowacji w sektorze energetycznym oraz w przemyśle. Realizowane projekty dotyczą m.in. technologii zeroemisyjnych, wykorzystania gazów odpadowych czy elektromobilności. Jest wyróżniającym się ekspertem w dziedzinie prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i prawa konkurencji.
W ramach współpracy z Instytutem Allerhanda miał okazję m.in. doradzać rządowi Mołdawii w procesie wdrażania postanowień umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. 
Właśnie pracuje nad rozprawa doktorską „Problemy związane z zastosowaniem testu prywatnego inwestora w prawie pomocy publicznej Unii Europejskiej do transakcji przeprowadzanych przy udziale przedsiębiorstw publicznych w wybranych sektorach infrastrukturalnych”.

Grzegorz Pizoń

6. Stanisław Gordziałkowski
32 lata, adwokat i doradca podatkowy, starszy prawnik w kancelarii Sołtysiński, Kawecki&Szlęzak
Nagrodzony m.in. za interdyscyplinarność – z sukcesem prowadzi nie tylko sprawy podatkowe, ale i te dotyczące ZUS czy prawa spółek.
Specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w postępowaniach podatkowych, międzynarodowych strukturach optymalizacyjnych, transakcjach M&A oraz cenach transferowych. Prowadzi postępowania związanych z tzw. karuzelami VAT. W tym roku przeprowadził na rzecz dużej polskiej firmy przegląd transakcji wewnątrzwspólnotowych na łączną wartość obrotu ok 1 miliarda zł pod kątem ryzyka udziału kontrahentów tej firmy w tzw. karuzeli VAT. Opracował i wdrożył specjalne narzędzie informatyczne weryfikujące wiarygodność zagranicznych kontrahentów Klienta oraz oceniające ryzyko ich udziału w tzw. karuzeli VAT. W efekcie udało się zidentyfikować nierzetelnych zagranicznych kontrahentów. Łączna kwota potencjalnego ryzyka VAT wynosiła ponad 200 mln zł. 
Działa też pro bono - na rzecz Związku Dużych Rodzin Trzy Plus czy Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski.
Prywatnie uwielbia wyprawy trekkingowe w Europie, Azji, Australii i Ameryce Północnej.

Stanisław Gordziołowski
 
7. Zofia Matyja
31 lat, adwokat, associate w zespole procesowym kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski
Nagrodzona m.in. za prowadzenie wielu złożonych postepowań sądowych i arbitrażowych. Na szczególną uwagę zasługują postępowania dotyczące wypowiedzenia długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych (tzw. „zielonych certyfikatów”) przez koncerny energetyczne. W tych sprawach reprezentuje operatorów farm wiatrowych. To złożone sprawy, obejmujące między innymi zagadnienia odpowiedzialności kontrahenta, odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, a także kwestie związane z prawem energetycznym.
Pracuje pro bono – m.in. brała udział w organizacji dorocznej Wigilii dla bezdomnych organizowanej przez Przytulisko Brata Alberta w Krakowie.
Jest pasjonatką kultury Hiszpanii i Ameryki Południowej, perfekcyjnie włada językiem hiszpańskim.

Zofia Matyja

8. Łukasz Łyczko
28 lat, radca prawny, associate w kancelarii PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp. k.
Nagrodzony m.in. za znakomite łączenie znajomości prawa z fascynacją branżą IT.
Jego działalność dotyczy ustawodawstwa związanego z nowymi technologiami i rynkiem finansowym oraz kapitałowym. Specjalizuje się w prawie usług płatniczych, bankowym oraz ubezpieczeniowym.
W kancelarii odpowiada również za automatyzację i robotykę. Wdraża projekty technologiczne, które usprawniają pracę kancelarii oraz obsługę klientów wewnętrznych i zewnętrznych. W jednym z nich wykorzystał sztuczną inteligencję - wraz z zespołem inżynierów IT wdrożył program komputerowy zaprojektowany w celu wypełniania wniosków o wpis w rejestrze ksiąg wieczystych. W transakcjach finansowych i badaniach due dilligence używał tzw. algorytmów samouczących, pracował też nad stworzeniem narzędzia do analizy kontraktów. Chętnie współpracuje z matematykami i inżynierami IT. Z sukcesem występował m.in. przed Komisją Nadzoru Finansowego m.in. w postępowaniach dotyczących rejestracji agentów ubezpieczeniowych.
Bliska jest mu również m.in. problematyka start-upów, dla których szacował ryzyka prawne.
We współpracy z Kołem Naukowym Prawa Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi praktyczne zajęcia dla studentów.
Uwielbia wędrówki górskie, w ub. roku zdobył najwyższy szczyt Europy czyli Elbrus (5642 m n.p.m.)

Łukasz Łyczko

9. Jakub Wołkowicz
31 lat, adwokat, senior associate w kancelarii White&Case
Nagrodzony m.in. za dużą i konsekwentnie rozwijaną wiedzę w zakresie arbitrażu. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w różnego rodzaju sporach sądowych i arbitrażowych – również w arbitrażu międzynarodowym oraz w sporach budowlanych. Reprezentowaniu klientów m.in. w wielomilionowych sporach związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Doradza w sporach budowlanych dotyczących dróg i autostrad. Reprezentował inwestora w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym kontraktu na budowę elektrowni jądrowej przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu - wartość roszczeń wynosiła ponad miliard euro.
We wrześniu 2017 roku mec. Wołkowicz rozpoczął studia podyplomowe LLM z zakresu arbitrażu międzynarodowego na Queen Mary University of London. To 2-letnie studia zaoczne prowadzone w Paryżu – w tym czasie laureat będzie pracował w biurach White & Case w Warszawie oraz w Paryżu.

Jakub Wołkowicz

10. Krzysztof Riedl
26 lat, aplikant radcowski, associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy
Reprezentuje przewoźników lotniczych w postępowaniach o zapłatę odszkodowań z tytułu odwołanych lub opóźnionych lotów. Przeprowadza audyty ochrony danych osobowych. Bliskie jest mu też postępowanie administracyjne – prowadzi 26 spraw o ustalenie odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogi w trybie specustawy drogowe.
Krzysztof Riedl jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat zobowiązań naturalnych w prawie polskim. Prowadzi też ćwiczenia dla studentów z prawa cywilnego. Jest również pracownikiem badawczym w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
Wykorzystuje nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie pracy związanej z edukacją prawną. Na zlecenie Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS przygotował w formie algorytmów szczegółowy opis polskiego procesu legislacyjnego.
Amatorsko zajmuje się kręceniem i montażem filmów krótkometrażowych. Jest instruktorem windsurfingu.

Krzysztof Riedl

LAUREACI NAGRODY SPECJALNEJ
(Dyplomy wyróżnionym wręczał prof. Tadeusz Ereciński, b. prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną)

Aleksander Gałek
34 lata, radca prawny, wspólnik w kancelarii PragmatIQ, w której kieruje pracami zespołu prawa handlowego i prawa cywilnego
Nagrodzony za wyznaczanie trendów poprzez umiejętne łączenie upowszechniania wiedzy prawniczej z działaniami marketingowymi kancelarii. Mec. Gałek jest twórcą dwóch popularnych portali internetowych: www.komandytowa.pl oraz www.doradzamy.to. -  zbudowanych tak, by umożliwić łatwy kontakt ich użytkowników z prawnikami. Jest również jednym z pomysłodawców i autorów filmów instruktażowych na temat spółki komandytowej, które zostały opublikowane na platformie YouTube i zanotowały ponad 60 tys. odsłon.
Uwielbia biegi długodystansowe, w szczególności maraton. Niektóre z nich mają charakter charytatywny. Z podróży przywozi osobliwe pamiątki – fotografie kancelarii prawniczych i ich szyldów reklamowych.

Aleksander Gałek

Maciej Kawecki
30 lat, dr prawa, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, adwokat (nie wykonuje zawodu ze względu na funkcję pełnioną w ministerstwie).
Nagroda za tytaniczną pracę na rzecz wdrożenia w Polsce unijnej reformy ochrony danych osobowych (RODO), której owocem jest kompletny projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych i projekt przepisów wprowadzających, który zmienia ponad sto aktów prawnych. Minister Anna Streżyńska nazywa dr Kaweckiego „miniministerstwem ds. reformy”.
Już teraz postrzegany jako jeden z najlepszych prawników w Polsce zajmujących się prawem ochrony danych osobowych.

Maciej Kawecki

Tomasz Andrzej Lewandowski
30 lat, doktor nauk prawnych, senior associate i ABI w Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k., a także adiunkt na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Poznaniu
Nagrodzony za umiejętność łączenia świata biznesu ze środowiskiem naukowym. Jako prawnik-naukowiec jest doskonałym partnerem dla klientów reprezentujących instytucje badawcze. W codziennej pracy wdraża nowoczesne systemy ochrony danych osobowych, pomagając klientom w dostosowaniu ich działalności do spełniania obowiązków wynikających z RODO. Jako prawnik internacjonalista zajmuje się sprawami z zakresu arbitrażu inwestycyjnego. Doradza w kwestii ryzyka dotyczącego ewentualnych postępowań arbitrażowych przeciwko Polsce. Dr Lewandowski promuje także prawa człowieka w biznesie. Odwołując się do argumentacji ETPC udowadniał, że są to prawa przysługujące osobom prawnym i mogą być one skutecznie egzekwowane przed sądem.. Autor licznych publikacji naukowych, kierownik i wykonawca projektów naukowych finansowanych przez NCN i Komisję Europejską.       
Na uwagę zasługuje jego niezwykłe zaangażowanie na rzecz ratowania życia innych ludzi. Jako honorowy kwiodawca oddał dotąd ponad 22 litry krwi.

Tomasz Andrzej Lewandowski                    
Piotr Najbuk
30 lat, magister prawa, lekarz, magister ekonomii, associate, szef zespołu healthcare praktyki life sciences kancelarii DZP
Nagrodzony za nadanie nowego znaczenia pojęciu „interdyscyplinarny” w odniesieniu do pracy prawników. Dzięki unikalnym kwalifikacjom zdobytym podczas studiów medycznych, prawniczych i ekonomicznych jest w stanie sprostać najtrudniejszym i najbardziej nietypowym zadaniom wykraczającym poza standardowe doradztwo prawne. Piotr Najbuk jest też doktorantem w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.
W DZP zajmuje się tematyką związana z prawem medycznym – m.in. zagadnieniami świadczeń telemedycznych, przygotowywał też uwagi do pakietu onkologicznego. 

Marta Tomkiewicz
33 lata, adwokat, prowadzi indywidualną praktykę w ramach Kancelarii Adwokackiej Adw. Marta Tomkiewicz
Nagrodzona za aktywność pozwalającą określić ją mianem „prawnika odpowiedzialnego za świat”. Szczególnie bliskie jej są projekty społeczne i edukacyjne. Tylko w tym roku była współorganizatorką niezwykle udanej i pomysłowej kampanii „Adwokaci na Woodstok’u”. Zaangażowała się też w akcję „Adwokaci na granicy”, w ramach której pomagała na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Terespolu osobom chcącym wystąpić w Polsce o status uchodźcy.

Marta Tomkiewicz

Rising Stars 2017

Galeria zdjęć:

Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017

Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017 Gala Rising Stars 2017

Zdjęcia: Klaudiusz Kaleta/INFO FOTO FACTORY