Projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego wniesiony przez posłów klubu Kukiz'15 dotyczy skutków prawidłowego wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Zmiana ma dotyczyć przypadków wniesienia sprzeciwu przez jednego z pozwanych oraz wniesienia sprzeciwu co do części rozstrzygnięcia zawartego w nakazie zapłaty.

Posłowie chcą żeby przy takim prawidłowo wniesionym częściowym sprzeciwie, nakaz zapłaty tracił moc jedynie w tej części. Podobnie, gdy sprzeciw do nakazu dotyczącego większej liczby osób wniesie któraś z nich, nakaz miałby utracić moc tylko w stosunku do tej sprzeciwiającej się.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym skutkuje utratą mocy całego orzeczenia wobec wszystkich pozwanych nawet w przypadku, gdy sprzeciw został wniesiony tylko przez jednego z kilku pozwanych lub gdy pozwany wniósł sprzeciw jedynie od części nakazu zapłaty.

Ustawa nie przewiduje możliwości wnoszenia sprzeciwu co do części nakazu. W ocenie projektodawców taka sytuacja jest kontrowersyjna, budzi wątpliwości interpretacyjne i stwarza problemy w praktycznym stosowaniu prawa. Po zmianie wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez jednego z pozwanych nie będzie automatycznie oznaczało utraty mocy nakazu wobec wszystkich - chcą posłowie Kukiz'15.

Ustawa miałaby wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.

E-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze, istnieje od stycznia 2010 r. Postępowanie takie dotyczy głównie osób zalegających z różnymi opłatami np. za prąd czy telefon. Cała procedura - od złożenia pozwu po wydanie nakazu zapłaty - odbywa się przez internet. Sądem rozpatrującym e-sprawy jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny.(PAP)

LEX Sędzia 2017