Jak podkreśla ekspert, zabezpiecza to też przed kupnem kradzionego towaru, dzięki niemu łatwiej odzyskać skradziony nam przedmiot, a dodatkowo zapewnia np. automatyczną aktualizację oprogramowania zakupionego sprzętu.
Numer seryjny to unikalny kod składający się z ciągu cyfr lub liter, który nadawany jest w celu umożliwienia identyfikacji konkretnego produktu. Kod pozwala na określenie czasu wytworzenia, miejsca pochodzenia oraz przyporządkowania towaru do serii. Numer ten stosowany jest obecnie we wszystkich gałęziach przemysłu, jednak szczególnie szerokie zastosowanie znajduje w branży informatycznej.
Można go znaleźć w kilku miejscach. Przede wszystkim na oryginalnym opakowaniu produktu oraz na paragonie lub fakturze. Numer może znajdować się również na zewnętrznej części produktu lub wewnątrz urządzenia, na jednym z jego elementów, a także może być zapisany w urządzeniu w sposób elektroniczny. Numer seryjny może być poprzedzony słowami „serial number”, „sn” lub „s/n”.

POTRZEBNY DO ZNALEZIENIA KRADZIONEJ RZECZY

Znajomość numeru seryjnego posiadanego przez siebie urządzenia jest szczególnie przydatna w przypadku kradzieży. Przede wszystkim znając numer seryjny, możemy odnaleźć skradziony przedmiot za pośrednictwem internetowych baz rzeczy skradzionych. Istnieje wiele rodzajów takich baz. Część z nich prowadzona jest dla konkretnych rodzajów sprzętów przy tematycznych forach internetowych, np. bazy danych skradzionych sprzętów fotograficznych lub komputerów. – Istnieją również bazy skradzionych i zaginionych przedmiotów prowadzone przy urzędach miejskich, starostwach powiatowych lub komendach policji – dodaje Daniel Reck.
Bardzo dużo przedmiotów pochodzących z kradzieży i włamań zostaje odnaleziona i zabezpieczona przez policję, nierzadko w znacznie oddalonych od miejsca kradzieży rejonach. Jednak ze względu na fakt, że poszkodowani często nie zgłaszają kradzieży, policja nie ma możliwości odnalezienia właściciela rzeczy. W efekcie znalezione przedmioty miesiącami pozostają w policyjnych magazynach. – Odwrotnie jest w sytuacji, gdy poszkodowany zna numer seryjny utraconej rzeczy i podaje go przy złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Znajomość numeru seryjnego znacznie ułatwia odzyskanie odnalezionego przez policję przedmiotu, ponieważ zamiast podawania szczegółowych opisów rzeczy w celu jej zidentyfikowania, wystarczy podanie numeru seryjnego – tłumaczy adwokat.

ZANIM KUPISZ, ZAPYTAJ O NUMER

 Ale nie wszystkie produkty posiadają numer seryjny. Do takiego grona zaliczają się m.in. dzieła sztuki czy biżuteria. – Aby ułatwić odzyskanie takich przedmiotów w razie ewentualnej kradzieży oraz wykazać, że jest się ich właścicielem, warto wcześniej stworzyć własną dokumentację poprzez np. sfotografowanie rzeczy ze wskazaniem jej cech szczególnych – doradza Joanna Puchała, prawnik z Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy.
Jednak numer seryjny przydatny jest nie tylko w sytuacji, gdy przedmiot zostanie skradziony. Znajomość tego numeru może nas także uchronić od kupienia przedmiotów pochodzących z kradzieży. Przed zakupem rzeczy z niepewnego źródła, szczególnie gdy cena jest wyjątkowo niska, warto zapytać sprzedawcę o numer seryjny przedmiotu, który zamierzamy nabyć. – Upewniając się, że nie widnieje ona w bazie rzeczy skradzionych, możemy zabezpieczyć się przed nabyciem rzeczy pochodzącej z nielegalnego źródła oraz uniknąć posądzenia o paserstwo – kończy Daniel Reck.