Senat zaproponował m.in. - wbrew stanowisku rządu - zwiększenie o 8 mln zł dotacji na Fundusz Kościelny. Dodatkowe pieniądze na FK miałyby pochodzić ze zmniejszonych środków na finansowanie wyborów i referendów przez Krajowe Biuro Wyborcze, a mają być przeznaczone m.in. na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

Inna senacka poprawka zwiększa o 2,5 mln zł wydatki bieżące Kancelarii Senatu, kosztem wydatków na nową siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa. Inna poprawka zakłada zwiększenie o ponad 5,4 mln zł wydatków pionu archeologicznego Instytutu Pamięci Narodowej. O tyle samo niższe miałyby być natomiast wydatki majątkowe Krajowej Rady Sądownictwa.

Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się za ich przyjęciem.

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm budżetem na 2016 r. deficyt w tym roku ma nie przekroczyć 54,7 mld zł. Przygotowując ustawę resort finansów założył, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Zaplanowano, że dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

Sejm zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, autorstwa Platformy. Zakłada on m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 3 tys. do 8 tys. złotych i weryfikowanie jej co trzy lata w zależności od wskaźnika inflacji. Podwyższa też udział jednostek samorządowych w podatkach.

Posłowie rozpoczną także prace nad przygotowanym przez PiS projektem zmian w Prawie łowieckim. Zakłada on, że do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania ma być zobowiązany, działający w imieniu Skarbu Państwa, wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód. Obecnie za szacowanie szkód oraz wypłatę odszkodowań odpowiadają koła łowieckie. Rolnicy wielokrotnie skarżyli się jednak, że wyceny dokonywane przez myśliwych są za niskie.

Ponadto posłowie wysłuchają informacji bieżącej w sprawie "honorowania przez rosyjskie służby celne karnetu TIR", będą też zadawać przedstawicielom rządu pytania.

Sejm ma także debatować nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. Analogiczną uchwałę podjął w ubiegłym tygodniu Senat.(PAP)