Projekt powstał w Kancelarii Prezydenta; do Sejmu ma trafić na przełomie kwietnia i maja. Komorowski, zabierając głos podczas Forum, podkreślił, że projektowana zmiana ma charakter "propozycji ewolucyjnych", działań zmierzających do pogłębienia ważnego procesu, jakim jest decentralizacja władzy i konsekwentne zmierzanie do zwiększania wpływu społeczności lokalnych na wszystkie decyzje dotyczące kształtu ich małych ojczyzn.
Prezydent zaznaczył, że projekt stworzono na wniosek przedstawicieli "wszystkich środowisk samorządowych" i dlatego - jak mówił - jest on "naszym, wspólnym dziełem". "W moim przekonaniu, mimo, że to nie rewolucja, to jednak projekt ma szanse stać się istotną zmianą ustrojową, w sposób wyraźniejszy i mocniejszy regulujący relacje między obywatelem a władzą samorządową, rozwiązaniem ważnym dla lepszego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego" - oświadczył.
Komorowski zapowiedział, że projekt zostanie poddany jak najszerszym konsultacjom społecznym.(PAP)