W 1956 roku dwa budynki, w których mieszczą się obecnie dwie szkoły publiczne, zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa. Decyzję tę za nieważną w 2007 roku uznał Minister Budownictwa, a następnie Wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny.
Kuria domagała się 32 milionów złotych - równowartości 10-letniego czynszu za użytkowane budynki. Sąd uznał, na podstawie wyceny biegłych, że wystarczająca będzie kwota 23 milionów złotych wraz z odsetkami.
Ostatnio budynki były wykorzystywane przez VIII LO i zespół szkół muzycznych przy ul. Głogowskiej. Obecnie władze Poznania negocjują z Kurią wysokość czynszu za wynajem budynku dla LO, a Ministerstwo Kultury dla szkoły muzycznej. Wyrok nie jest prawomocny. Ze względu na wysokość odszkodowania i ochronę interesów Skarbu Państwa Prokuratoria Generalna będzie się odwoływać od tego wyroku.(PAP)