"Niebieskie pokoje" to miejsca, w których dzieci przesłuchiwane jako świadkowie bądź pokrzywdzeni mogą czuć się bardziej komfortowo niż w salach do tego nieprzystosowanych. Chodzi o to, aby maksymalnie ograniczyć stres dziecka związany z przesłuchaniem, a także, aby przesłuchanie to przeprowadzić w taki sposób, żeby nie musiało być powtarzane na kolejnych etapach sprawy.
Pokoje do przesłuchań dzieci funkcjonują głównie w komisariatach policji (blisko 200), ale także w sądach lub przy organizacjach pozarządowych. Certyfikat - przyznawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje - stanowi wyróżnienie dla najlepiej przygotowanych miejsc przesłuchań małoletnich i ma motywować osoby zarządzające pozostałymi "niebieskimi pokojami" do podnoszenia standardów.
Przyjazne miejsca przesłuchań są tworzone od około 10 lat. Od 2008 r. rozpoczęto przyznawanie certyfikatów. Wzorcowy pokój przesłuchań musi mieć poczekalnię i oddzielne wejście, jeśli jest na komisariacie; wystrój pokoju powinien być stonowany, a część osób uczestniczących w przesłuchaniu powinna przebywać za tzw. lustrem weneckim. W pomieszczeniu nie powinno być zbyt dużo zabawek, bo to rozprasza dziecko.
Pomieszczenie musi również spełniać wyśrubowane wymogi, jeśli chodzi o rejestrację cyfrową składanych przez dziecko zeznań. "Chodzi o to, żeby pokój dysponował dobrymi środkami technicznymi do nagrywania, żeby później zeznania można było odtworzyć na przykład na sali sądowej i nie było konieczności ponownego przesłuchania dziecka" - powiedziała Marzena Kruk z departamentu praw człowieka resortu sprawiedliwości.
Obecnie w naszym kraju funkcjonuje 46 certyfikowanych pokoi. Pełna lista znajduje się na stronach resortu sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje. Jeszcze przed końcem roku ich liczba ma wzrosnąć do 54.
Okazją do przyznania kolejnych certyfikatów ma być zaplanowana na październik w Warszawie VIII Ogólnopolska Konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw". Podczas dwudniowej konferencji w 40 sesjach, a także warsztatach i panelach dyskusyjnych, udział ma wziąć ponad dwa tys. uczestników z Polski i zagranicy - m.in. sędziów, prokuratorów, lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, pielęgniarek i położnych, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, przedstawicieli ministerstw oraz samorządów, a także naukowców.
Konferencja organizowana jest przez Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Urząd m.st. Warszawy. Wpisana została również w kalendarz imprez towarzyszących podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE. (PAP)