Według Rady obecnie nie ma uzasadnienia dla dokonywania kolejnej cząstkowej nowelizacji przepisów regulujących funkcjonowanie prokuratury. "Kształt polskiej prokuratury i zasady jej funkcjonowania wymagają wnikliwej analizy i określenia w całkowicie nowej Ustawie o prokuraturze, całościowo regulującej jej działanie" - głosi uchwała zamieszczona na stronie internetowej KRP.

Rzeczniczka prasowa ministra sprawiedliwości Patrycja Loose powiedziała w środę PAP, że założenia zmian Ustawy o prokuraturze w przyszłym tygodniu powinny trafić na obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. "Na pewno nie będziemy wycofywać się z naszych koncepcji; w zespole przygotowującym w ministerstwie projekt zmian są też przedstawiciele Prokuratury Generalnej" - dodała Loose.

W styczniu minister sprawiedliwości Jarosław Gowin informował, że rząd nie zgodzi się na nową Ustawę o prokuraturze, czego domaga się środowisko prokuratorów; opowiada się zaś za nowelizacją dotychczasowych przepisów. W kwietniu - w wywiadzie dla PAP - Gowin mówił, że konieczne jest zwiększenie demokratycznej kontroli nad prokuraturą, bo jej autonomia poszła w Polsce za daleko.

"To rząd będzie wyznaczał priorytety polityki karnej, które będą obowiązywać prokuraturę. Rząd mógłby na przykład zwrócić się do prokuratury, żeby w danym roku uwrażliwiła się na zagrożenie terroryzmem, albo na zagrożenie plagą narkomanii. (...) Prokurator generalny, tak jak obecnie, będzie składał sprawozdanie z rocznej działalności, ale będzie musiał w nim uwzględnić te priorytety i pokazać w jakim stopniu zrealizował oczekiwania rządu" - mówił wtedy minister.

Według KRP w dotychczasowym porządku prawnym nie funkcjonuje pojęcie "polityki karnej". "Włączenie prokuratury w realizację polityki karnej rządu zniweczyłoby autonomię tej instytucji, czyniąc zeń jedną ze służb podległych Radzie Ministrów, poddaną wraz z nią bieżącej kontroli ze strony Sejmu i Senatu" - głosi uchwała Rady.

"Nie jest też prawdą, że prokuratura i prokuratorzy są władzą wyjętą spod kontroli. Podkreślić należy z naciskiem, iż praca prokuratorów podlega przede wszystkim kontroli niezawisłych sądów, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego" - zaznaczono w uchwale.

Zdaniem Rady rozpatrywane w ministerstwie założenia zmian "sprawiają wrażenie tendencji cofania się do stanu sprzed nowelizacji Ustawy o prokuraturze obowiązującej od 31 marca 2010 roku". Na mocy tamtej zmiany rozdzielono funkcje ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego. KRP przypomniała, że zmianę uzasadniano wówczas m.in. potrzebą uwolnienia prokuratury od podejrzeń o podatność na polityczne oddziaływanie władzy wykonawczej.

W kwietniowym wywiadzie Gowin, oceniając dokonaną w 2010 r. zmianę mówił: "Rozdzielenie urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego uważam za słuszne i musi być ono utrzymane. Natomiast ponad dwa lata doświadczeń pokazało, że ta autonomia poszła w Polsce za daleko i że prokuratura nie potrafiła odpowiednio skorzystać z szansy, jaką ta autonomia jej dała".

KRP już w końcu stycznia - w jednej z wcześniejszych uchwał - wskazywała na potrzebę przygotowania nowej Ustawy o prokuraturze. O tym, że konieczna jest nowa ustawa, mówił także prokurator generalny Andrzej Seremet.

Seremet zawiesił jednak prace powołanego przez siebie zespołu, który miał opracować projekt nowej ustawy. "Zapoznanie się z wynikami prac MS oraz dalszymi planami legislacyjnymi w tym zakresie pozwoli na określenie terminu rozpoczęcia prac zespołu powołanego przez prokuratora generalnego" - podawała wtedy Prokuratura Generalna.

"Decyzja prokuratora generalnego o zawieszeniu prac zespołu była słuszna (...), kierunek prac tamtego zespołu był dokładnie odwrotny niż nasz. Prokuratura Generalna dążyła do zwiększenia autonomii prokuratury, która zresztą i tak należy do posuniętych najdalej na świecie" - oceniał natomiast decyzję o wstrzymaniu prac w PG Gowin.

Praca zespołu PG została poprzedzona ankietą skierowaną do wszystkich prokuratorów w kraju. Pod koniec stycznia ogłoszono jej wyniki. Na pytania odpowiedziało 4,4 tys. prokuratorów wszystkich szczebli i pionów, czyli ponad dwie trzecie śledczych w kraju. Z ankiety wynika, iż 3 105 prokuratorów jest za podjęciem prac nad nową Ustawą o prokuraturze. Za przygotowaniem nowelizacji obecnej ustawy opowiedziało się 725 prokuratorów, zaś za zachowaniem obecnych uregulowań 404. (PAP)

mja/ gma/