W maju 2011 roku watykańska Kongregacja Nauki Wiary zobowiązała Kościoły na całym świecie do przygotowania wytycznych dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób nieletnich. Konferencja Episkopatu Polski taki dokument przygotowała już wcześniej, w marcu; ostatnie aneksy zostały przyjęte jesienią ubiegłego roku i przekazane do Watykanu.

Abp Polak powiedział, że Kongregacja Nauki Wiary ok. trzech miesięcy temu poprosiła o poprawki, zwracając uwagę, by znalazło się tam odniesienie do współczesnych dokumentów, które wydał Watykan, np. o dostosowaniu programu nauczania psychologii w seminariach duchownych. "Myśmy w poprawkach odwołali się do dokumentów watykańskich, cytując je wprost" - powiedział prymas.

Odpowiadając na pytania, powiedział, że w uwagach nadesłanych przez Watykan nie było żadnych zaleceń odnośnie powiadamiania przez Kościół prokuratury o popełnieniu przez duchownego przestępstwa pedofilii. Przypomniał, że jest natomiast obowiązek poinformowania ofiary pedofilii, że ona sama może powiadomić prokuraturę. "To stanowisko zostało podtrzymane" - dodał.

"W preambule do tych dokumentów wspomnieliśmy o całym wysiłku Kościoła, zmierzającym do troski o ofiary, o tym, że Kościół pragnie oczyszczenia, pragnie nawrócenia" - powiedział abp Polak. Dodał, że to są zasadnicze elementy, które zostały w tych dokumentach uwzględnione i zostały przesłane do Watykanu.(PAP)