Krajowa Izba Doradców Podatkowych poinformowała, że doradcy podatkowi mogą już składać wnioski o ubezpieczenie OC na 2012 rok w systemie elektronicznej obsługi wniosków o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na podstawie umowy generalnej. Izba przypomina, że system e-obsługi wniosków OC działający w ramach serwisu internetowego KIDP służy do zawierania i kontynuacji umowy ubezpieczenia. Umożliwia również doubezpieczenie, a także kalkulację składki. Doradcy, którzy ubezpieczają się w ramach umowy generalnej, mają czas na złożenie wniosku o przedłużenie polisy do 31 grudnia 2011 r.
Więcej: Dziennik Gazeta Prawna>>>