Obecnie zakłada się, że tegoroczny deficyt wyniesie 3,8 proc. PKB czyli o 0,2 punktu procentowego więcej niż prognozowano wcześniej. W odniesieniu do roku przyszłego także wprowadzono korektę o 0,2 punktu procentowego - z 2,8 do 3,0 proc. PKB.

Rząd formalnie zrezygnował z zadeklarowanego przez prezydenta Francoisa Hollande'a planu doprowadzenia do zerowego deficytu budżetowego w końcu jego siedmioletniej kadencji w 2017 roku. Obecnie zakłada się, że w roku tym deficyt wyniesie 1,3 proc.

Na mocy przepisów unijnych Francja była zobowiązana zredukować deficyt budżetowy do 3 proc. już w roku 2013, ale ze względu na kryzys gospodarczy przedłużono jej ten termin o dwa lata. (PAP)

dmi/ ro/