We wtorek absolwenci liceów ogólnokształcących i techników - blisko 58,5 tys. osób - przystąpili do części pisemnej egzaminów z jęz. polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. Część ustna, do której podejdzie 2,8 tys. osób, potrwa od środy do piątku.

Wśród zdających są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy w maju lub czerwcu przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zaliczyli tylko jednego z nich.

Jak powiedział Smolik, do CKE nie dotarły sygnały o jakichkolwiek nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przeprowadzenie egzaminu. "Wszystko przebiegło zgodnie z procedurami" - zaznaczył dyrektor CKE.

Poinformował, że pisemne egzaminy poprawkowe z języka polskiego, matematyki i języka obcego rozpoczęły się zgodnie z planem - o godz. 9.00 "Egzaminy ze wszystkich przedmiotów rozpoczęły się równocześnie, ponieważ zdający mogli przystąpić do egzaminu tylko z jednego przedmiotu" - wyjaśnił Smolik. Dodał, że egzamin z jęz. polskiego trwał 170 minut, z języka obcego 120 minut, z matematyki 180 minut. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.

Smolik zaznaczył, że CKE nie jest jeszcze w stanie określić, czy wszyscy, którzy zgłosili chęć zdawania poprawkowej matury, stawili się na egzamin. "Nie wiemy jeszcze, jaka była frekwencja. Dokładne dane poznamy dopiero, kiedy spłyną arkusze do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych" - podkreślił.

Jak poinformowała CKE, wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 12 września. Tego samego dnia zdającym zostaną przekazane świadectwa dojrzałości bądź informacje o wynikach egzaminu maturalnego.

Iwona Żurek (PAP)