Jak poinformowała wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka, sprawdzian przebiegł spokojnie. "Nie mamy żadnych zgłoszeń o zakłóceniu procedur" - zaznaczyła.

Egzamin z języka obcego przeprowadzany był na dwóch poziomach. Najpierw był test na poziomie podstawowym. Następnie po przerwie przeprowadzony był test na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie rozszerzonym zdawała tylko część uczniów - ci, którzy w gimnazjum kontynuują naukę danego, wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.
Na egzaminie z języka obcego gimnazjaliści mogli wybierać spośród sześciu języków obcych. Najwięcej z nich pisało test z języka angielskiego.
Gimnazjaliści, niezależnie od tego, jaki język obcy wybrali na egzaminie, mieli na poziomie podstawowym do rozwiązania 11 zadań. Wszystkie były zadaniami zamkniętymi - uczeń musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu.
Część zadań odnosiła się do nagranych tekstów. Większość z nich stanowiły dialogi. Na przykład uczniowie zdający angielski wysłuchali rozmów na temat sportów zimowych, zgubionego telefonu komórkowego i zakupów jedzenia. Zdający egzamin z niemieckiego wysłuchali m.in. dialogu matki z synem przy pakowaniu ubrań na wyjazd i rozmowy o ciotce lubiącej robić zdjęcia, a zdający egzamin z rosyjskiego - rozmowy o psie i dialogu między widzami w kinie.
Zadania odnosiły się także do zamieszczonych w tekście krótkich tekstów, m.in. ogłoszeń, reklam, e-maili, sms-ów.
Wśród zadań na poziomie podstawowym były też pytania sprawdzające znajomość podstawowych zwrotów; na przykład: "Koleżanka wygrała zawody szachowe. Co jej powiesz? A. Good luck! B. Well done! C. Cheer up!", "Wyjeżdżasz z kolegą na wakacje. Poinformuj go, że kupiłeś bilety na pociąg. A. Great, you’ve bought the tickets. B. I can buy the tickets if you want. C. I’ve already bought the tickets" lub "Wyraź swoją radość z powodu wyjazdu. A. Es ist mir egal. B. Es tut mir leid. C. Ich freue mich sehr.". (PAP)

Polecamy: Egzamin gimnazjalny 2014: na matematyce figury, bryły, ułamki i potęgi