Dobiegła końca jubileuszowa 10. edycja programu Moja szkoła w Unii Europejskiej – Akademia Młodego Dyplomaty. Laureaci konkursu pojadą na wycieczkę do stolic państw Grupy Wyszehradzkiej.
We wszystkich dziesięciu edycjach programu wzięło udział ok. 13 100 szkół, a 250 laureatów uczestniczyło w organizowanych przez MSZ wizytach studyjnych. Wiceminister Jerzy Pomianowski apelował do nagrodzonych, aby dobrze spożytkowali nagrodę - wizytę w stolicach państw Grupy Wyszehradzkiej: Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej dla siebie, tak, aby obecne zainteresowanie Unią Europejską mogło w przyszłości przerodzić się w zawodową pasję i pracę na rzecz umacniania pozycji Polski w Europie i na świecie.
Celem programu Moja szkoła w Unii Europejskiej jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat Unii Europejskiej i różnych aspektów polskiego członkostwa w UE. W tym roku organizatorzy konkursu skoncentrowali się na współczesnej służbie dyplomatycznej w Polsce i Europie oraz roli, jaką ona pełni w polityce międzynarodowej. Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych w całym kraju.
Z okazji trwającego polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej zespoły konkursowe miały za zadanie przygotować opracowanie nt. Grupy Wyszehradzkiej jako przykładu dobrosąsiedzkiej współpracy Europejczyków lub opisać dziedzictwo historyczne i nakreślić perspektywy współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Uczestnicy interpretowali także słowa byłego prezydenta Czech Vaclava Havla „Polityka nie jest sztuką tego co możliwe, lecz tego co niemożliwe” w kontekście przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 90. Część prac konkursowych zawierała także interpretacje motta polskiej dyplomacji: „Polsce – służyć, Europę – tworzyć, świat – rozumieć”.

Laureatami w kategorii gimnazjum zostali:
- I miejsce – Gimnazjum im. Świętego Franciszka z Asyżu w Teresinie (woj. mazowieckie); autor pracy: Damian Urbaniak; opiekun: Piotr Szlachetko;
- II miejsce – Gimnazjum nr 16 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie); autor pracy: Jakub Brejdak; opiekun: Jerzy Szawdzianiec;
- III miejsce – Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół w Widełce (woj. podkarpackie); autor pracy: Paweł Dragan; opiekun: Piotr Duda.

Laureatami w kategorii ponadgimnazjalnej zostali:
- I miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim (woj. zachodniopomorskie); autor pracy: Eliza Kędzierska; opiekun: Jolanta Stępczyńska;
- II miejsce – Zespół Szkół Skórzno-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu (woj. mazowieckie); autor pracy: Piotr Tabor; opiekun: Elżbieta Kancler-Ludwicka;
- III miejsce – VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku (woj. pomorskie); autor pracy: Grzegorz Żukowski; opiekun: Janusz Klemens. Więcej informacji na stronie programu>>(PAP)