Rada Gminy Andrespol chciała połączyć Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze z Gimnazjum w Wiśniowej Górze i utworzyć Zespół Szkół. Celem takiego działania były oszczędności.
Decyzję negatywnie zaopiniował kurator oświaty, podkreślając, że stałoby to w sprzeczności z przyjętymi przez resort edukacji założeniami kształtowania i łączenia poszczególnych etapów procesu edukacyjnego. Podobnego zdania był WSA w Łodzi.
„Wydanie opinii wyłącznie w oparciu o przesłanki ekonomiczne i organizacyjne – na które w swoim wniosku i skardze kierowanej do Sądu wskazywała Gmina Andrespol – powodowałoby w praktyce, że taka opinia niemal w każdym przypadku musiałaby być pozytywna, co byłoby sprzeczne z założeniami wdrażanej reformy oświaty” - podkreślił  sąd. Więcej>>