Szkoła muzyczna w Olsztynku będzie filią Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia z podolsztyńskiej miejscowości Dywity. Szkoła będzie się mieściła w budynku publicznego gimnazjum im. Noblistów Polskich (są tam dobre warunki do kształcenia muzycznego, szkoła ma m.in. salę koncertową), a zajęcia będą bezpłatne.

Jak poinformował PAP rzecznik olsztyńskiego starostwa Jacek Niedźwiedzki od września do grudnia koszt prowadzenia szkoły pokryje olsztynecki samorząd, od stycznia 2013 roku szkoła ma otrzymywać subwencję z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rodzice będą musieli kupić dziecku instrument, na którym będzie ono grało - może to być nawet perkusja, ponieważ szkoła przewiduje utworzenie, rzadkiej w takich placówkach, klasy perkusji.

Mimo że szkoła dopiero powstaje towarzyszy jej ogromne zainteresowanie. Pierwotnie zakładano, że w Olsztynku w jednym oddziale będzie się uczyć 16 dzieci, a już jest 150 zgłoszeń od zainteresowanych osób. "Ankiety te wciąż spływają. Z racji tak dużego zainteresowania uruchomimy trzy oddziały po 16 osób" - powiedział dyrektor szkoły w Dywitach Janusz Ciepliński. Dodał, że każde z dzieci, które chcą się kształcić muzycznie na przełomie maja i czerwca będą miały egzaminy kwalifikacyjne.

Możliwość nauki w filii szkoły muzycznej w Olsztynku będą mieli uzdolnieni uczniowie w wieku od 5 do 16 lat. Nauka w szkole, w zależności od wieku, dziecka potrwa od 4 do 6 lat. W klasie pierwszej uczniowie będą się uczyć cztery godziny lekcyjne w tygodniu, u starszych liczba godzin się zwiększy. Nauczycielami w tej szkole będą m.in. nauczyciele z Poznania i Gdańska.

Zajęcia w szkole muzycznej w Olsztynku będą prowadzone wyłącznie po południu.

Szkoła w Olsztynku będzie drugą w powiecie olsztyńskim szkołą muzyczną utworzoną w małym miasteczku. Gdy kilka lat temu w Dywitach tworzono pierwszą szkołę muzyczną wiele osób było do pomysłu kształcenia muzycznego poza Olsztynem sceptycznie nastawionych. Szybko jednak okazało się, że w podolsztyńskiej miejscowości chcą się kształcić tłumy dzieci, w tym te z Olsztyna gotowe do dojazdów na zajęcia.

Starosta olsztyński Mirosław Pampuch nie wyklucza powołania kolejnych tego typu placówek. Uważa, że od września 2013 roku szkoła muzyczna mogłaby powstać także w Biskupcu.

(PAP)

 jwo/ abe/