Zdaniem Platformy, minister prowadzi nieprzemyślaną politykę oświatową. Według PO, Zalewska "pełniąc funkcję Ministra Edukacji Narodowej działa na szkodę dzieci i młodzieży (przedszkolaków i uczniów), nauczycieli i samorządów". Wnioskiem o wotum nieufności wobec Zalewskiej w środę po południu zajęła się sejmowa komisja edukacji.

W czwartek posłowie będą też kontynuowali prace nad rządowym projektem ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". W czwartek rano projektem ma się zająć sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny.

Projekt przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł.

W projekcie zapisano też, że Rada Ministrów do 31 grudnia 2016 r. przyjmie program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", opracowany na podstawie odrębnych przepisów. Jak czytamy w projekcie, program dotyczy w szczególności: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci posiadających odpowiednie zaświadczenie, wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej oraz pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych. Program może być również skierowany do rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, o którym mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.