Na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2022 r. mogą wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2022 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas III i VI szkół podstawowych. Ponadto szkoły mogą wnioskować także w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2020 r. i 2021  r.,  w  zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.  

Jest kolejny nabór na dofinansowanie wycieczek w programie "Poznaj Polskę">>

 

Dotacja po 90 zł

Podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne  wynosi 90 zł na ucznia – w przypadku klas I–III.

Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne, wynosi:

  • 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
  • 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
  • 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

 
Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi do 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 25 zł
na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.