Jak poinformowało w piątek MEiN, Na dofinansowanie wycieczek w ramach wznowionego naboru przeznaczono dodatkowo blisko 10 mln zł . 

- Jestem ogromnie zadowolony z faktu, że zainteresowanie programem "Poznaj Polskę" jest bardzo duże. I za to bardzo dziękuje organom prowadzącym i szkołom, które rzeczywiście zgłaszają swoje propozycje wycieczek w bardzo dużej ilości - mówił szef MEiN Przemysław Czarnek w inaugurując program. - Dzieci, młodzież wraz ze swoimi nauczycielami chcą poznawać Polskę i chcą być z niej dumni, to też jest element edukacji patriotycznej - wskazał.

Czytaj:
Więcej nie znaczy lepiej - konieczne odchudzenie podstawy programowej historii>>
MEiN odradza wycieczki, chyba że będą patriotyczne>>

 

Wycieczki nawet za 15 tys. zł niezależnie od liczby chętnych

- Budżet pilotażu w 2021 r. to jest 15 mln zł i w ramach tego przedsięwzięcia będziemy dofinansowywać wycieczki jednodniowe do 5 tys. zł. Wycieczki dwudniowe do 10 tys. zł. i wycieczki trzydniowe do 15 tys. zł – przekazał Czarnek. Zaznaczył, że dofinansowanie jest niezależne od maksymalnej liczby uczestników. - Nas nie interesuje do końca, ilu uczestników będzie na tej wycieczce. Jeśli organizatorzy wycieczek do konkretnych miejsc zadbają o to, żeby koszty tej wycieczki były racjonalne, to może to być 80 i 100 uczniów w ramach np. tych 5 tys. zł., przy czym te 5 tys. zł nie może przekroczyć 80 proc. całości kosztów – wyjaśnił Czarnek.

Minister wyraził nadzieję, że zainteresowanie programem będzie na tyle duże, że cały budżet zostanie wykorzystany i z wycieczek skorzysta kilkaset tysięcy uczniów. Dodał, że w programie pilotażowym wytyczono cztery obszary edukacyjne: śladami polskiego państwa podziemnego, śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, śladami kultury i dziedzictwa narodowego, a także śladami największych osiągnięć polskiej nauki.

Jak podało teraz ministerstwo, łącznie na program "Poznaj Polskę" w 2021 r. zostanie wydatkowana kwota około 25 mln zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Polskiego Ładu.

 

Jakie wycieczki będą dofinansowywane?

Dofinansowywane będą wyjazdy organizowane w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli od września do czerwca, których program będzie obejmował:

 •     w przypadku wycieczki jednodniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne,
 •     w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej cztery punkty edukacyjne,
 •     w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej sześć punktów edukacyjnych.

 

Wycieczki będą realizowane w ramach 4 obszarów edukacyjnych:

 •     Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 •     Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 •     Kultura i dziedzictwo narodowe,
 •     Największe osiągnięcia polskiej nauki.

 

Dla kogo dotacja?

Środki finansowe, po złożeniu wniosku o dofinansowanie wycieczki, otrzymają organy prowadzące szkoły publiczne oraz niepubliczne. Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych) w trzech grupach wiekowych:

 •     I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
 •     II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych,
 •     III grupa – szkoły ponadpodstawowe.

 

Kryteria dofinansowywania - potrzebny wkład własny

Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na:

 •     wycieczkę jednodniową – do 5 tys. zł,
 •     wycieczkę dwudniową – do 10 tys. zł,
 •     wycieczkę trzydniową  – do 15 tys. zł.

 

Pozostałe 20 proc. kosztów wycieczki organ prowadzący będzie finansować z własnych środków. Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia szkoła będzie mogła przeznaczyć na sfinansowanie kosztów poniesionych na organizację wycieczek, takich jak pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczki.

 

Miejsca w zależności od wieku uczniów

Lista punktów dostępna jest na rządowych stronach - wybór programu jest uzależniony od wieku uczniów. Lista niespecjalnie zaskakuje, znalazły się na niej najpopularniejsze muzea i punkty dostępne w danym regionie.

Wykaz punktów edukacyjnych dla klas I-III szkół podstawowych>>
Wykaz punktów edukacyjnych dla KLAS IV-VIII szkół podstawowych>>

Wykaz punktów edukacyjnych dla szkół ponadpodstawowych>>