Nowy rok szkolny ruszył stacjonarnie - uczniowie wrócili do szkół, a resort ruszył ze swoim nowym projektem: "Poznaj Polskę".  Polega on na dofinansowywaniu wycieczek szkolnych w miejsca, które według resortu edukacji powinni poznać młodzi ludzie. Posłowie pytają, dlaczego jedna ze ścieżek poświęcona jest Stefanowi Wyszyńskiemu oraz jak MEiN godzi zachęcanie do wyjazdów z zaleceniami sanitarnymi, w których znalazły się raczej zapisy zalecające dużą ostrożność przy realizowaniu tego rodzaju przedsięwzięć.

 

Czytaj: 
Od 1 września stacjonarna nauka, ale z możliwością przejścia na nauczanie zdalne>>
MEiN będzie dofinansowywał patriotyczne wycieczki>>

 

Do 15 tysięcy zł dofinansowania

Z pieniędzy przyznanych w ramach tego programu przez MEiN szkoła będzie mogła pokryć koszty przejazdu, biletów wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczki. Dofinansowane będą wycieczki w czterech kategoriach:

  • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
  • Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • Kultura i dziedzictwo narodowe,
  • Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Sprawdź w LEX: Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych w związku z tworzeniem list uczestników wycieczek szkolnych oraz ich przechowywaniem przez opiekuna - wychowawcę podczas trwania wycieczki? >

- Nie ma lepszej okazji do odbudowywania wspólnoty wśród uczniów i kontaktów z nauczycielami jak kilkudniowe wyjazdy wycieczkowe. Jest potrzeba odbudowywania wspólnoty po okresie pandemii koronawirusa i po nauce zdalnej po to, żeby dzieci się bliżej poznawały i poznawały swoich nauczycieli - mówił w rozmowie z Radiem Maryja minister edukacji Przemysław Czarnek.  Podkreślał, że do MEiN wpływały liczne sygnały z polskich szkół, że dzieci i młodzież chciałyby poznawać historię internowania i dorobek ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Sprawdź w LEX:  Czy uczeń z niepełnosprawnością podczas wycieczki szkolnej powinien mieć przyznanego dodatkowego opiekuna? >

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” będzie realizowane we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Podmioty te przygotują propozycję punktów edukacyjnych do wycieczek - mają się pojawić już w najbliższych dniach.

Sprawdź w LEX: Czy oprócz karty wycieczki, na której widnieje nazwisko opiekuna (nauczyciela) uczniów, wymagana jest delegacja nauczyciela, gdy wraz z uczniami wyjeżdża na wycieczkę? >

 

Wniosek do końca września

Wnioski będzie można składać od 6 do 30 września, odpowiedni formularz pojawi się w systemie informacji oświatowej.  Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na: 

  • wycieczkę jednodniową – do 5 tys. zł,
  • wycieczkę dwudniową – do 10 tys. zł,
  • wycieczkę trzydniową  – do 15 tys. zł. 


Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie wycieczek będzie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MEiN. Pytanie tylko, jak zwiedzanie muzeów w dużej grupie osób ma się do zaleceń przeciwepidemicznych, które przygotował resort edukacji, resort zdrowia i GIS.

Sprawdź w LEX: Jakiego rodzaju faktury i dokumenty szkoła powinna udostępnić w ramach udzielania informacji publicznej? >

 

 

Trzydniowa wycieczka na bakier z rekomendacją

Przekazane szkołom w związku ze zbliżającym się początkiem roku wytyczne, to zbiór rekomendacji zawierających najważniejsze zasady bezpieczeństwa, takie jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia dla samych placówek są dość surowe - obejmują np. zakaz uprawiania sportów kontaktowych, zalecenie, by w pomieszczeniach wspólnych nosić maseczki oraz odradzają uczniom dzielenie się przyborami szkolnymi.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek uzyskać informacje z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym w związku z powierzeniem funkcji opiekuna wycieczki szkolnej rodzicowi? >

W kwestii wycieczek wytyczne są jasne - "rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego." A taki trudno utrzymać w autokarze lub w muzeum, zwłaszcza gdy wybierze się doń cała klasa. Jeszcze większym problemem będzie utrzymanie dystansu w hotelu lub autokarze.

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciel, który na swojej godzinie, zgodnie z planem nie miał lekcji, ponieważ klasa była na wycieczce szkolnej może mieć w innym czasie nieodpłatne zastępstwo za innego, nieobecnego nauczyciela? >

- Potwierdza to tylko, że polityka dotycząca działania szkół w pandemii jest niespójna - mam wrażenie, że minister edukacji w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że możemy mieć do czynienia z kolejną falą pandemii - mówił serwisowi Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. - Moim zdaniem jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, co rok temu, gdy uspokajano nas, że mury nie zarażają: nadal nie mamy sprzętu, szybkiego internetu ani jednolitej platformy, na której można prowadzić zajęcia. Chyba że chodzi o to, że przy tej szczególnej kategorii wycieczek żadne zasady nie muszą obowiązywać - komentował.

Czytaj także: MZ zachęca do szczepień, MEiN określa, jak zorganizować je w szkole>>

 

Szkoła sama się zgłasza i dba o bezpieczeństwo

O politykę resortu w tej materii pyta poseł Marcin Kierwiński w interpelacji skierowanej do MEiN. Wiceminister edukacji Wojciech Murdzek tłumaczy, że wytyczne nie zakazują organizowania wycieczek i wyjść grupowych.

- Obecnie teatry, kina, muzea oraz inne miejsca kultury i pamięci funkcjonują na zasadach określonych w przepisach prawa. Także transport oraz gastronomia organizowane są zgodnie z określonymi zaleceniami. Zatem, te same zasady będą obowiązywały uczniów podczas wycieczki zarówno w ramach zajęć edukacyjnych (zgodnie z podstawą programową), jak i wyjazdów realizowanych w programie „Poznaj Polskę” - podkreśla wiceminister. - Należy wówczas respektować zasady obowiązujące w przestrzeni publicznej, czyli np. zachowanie dystansu czy stosowanie osłony ust i nosa przy pomocy maseczki. W zamkniętych pomieszczeniach mycie rąk ciepłą wodą z mydłem lub ich dezynfekcja - dodaje.

 


Zauważa, że to szkoła decyduje o zgłoszeniu się do programu „Poznaj Polskę”, z czego wynika konieczność weryfikacji dotychczasowego regulaminu.
- Dyrektor szkoły może wraz z młodzieżą i rodzicami określić, jakie dodatkowe warunki powinny być spełnione, aby wzmocnić bezpieczeństwo, np. posiadać zwiększone środki ochrony indywidualnej, wzmocnić opiekę nad uczniami przez osoby dorosłe, wcześniej zarezerwować miejsce spożywania posiłków - podkreśla wiceminister. Przypomina, że za organizacje wycieczek odpowiada dyrektor szkoły i to on powinien zadbać, by wyjazd był bezpieczny, a obowiązujące na nim zasady zgodne z wytycznymi sanitarnymi.