- Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych, stanowiący najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w której zasiada również przedstawiciel Polski - podkreśla resort zdrowia w liście skierowanym do dyrektorów szkół i nauczycieli.

Od 1 września stacjonarna nauka, ale z możliwością przejścia na nauczanie zdalne>>

 

Pakiet informacyjny MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało natomiast pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostaną przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

 

Punkt szczepień:

 • Zapewnia obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka.
 • Zapewnia i przygotowuje kadrę zespołu szczepiącego.
 • Zapewnia zarządzanie procesem przyjmowania przez uczniów/pacjentów szczepienia.
 • Zapewnia bezpieczeństwo i sprawność procesu wykonywanych szczepień
 • i podawanych preparatów.
 • Wspiera merytorycznie i organizacyjnie dyrektora szkoły lub osobę przez niego
 • wyznaczoną do kontaktu z punktem szczepień.
 • W przypadku organizacji punktu na terenie szkoły
 • Dostarcza na teren szkoły wszystkie niezbędne materiały do szczepienia,
 • m.in. wykazane w ramach standardu wyposażenia punktu powszechnego.
 • Zapewnia utylizację odpadów medycznych.
 • Zapewnia certyfikaty po podaniu szczepionki.

 

Obecność rodzica podczas szczepienia dziecka:

 • Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia dziecka.
 • Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych
 • punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego
 • dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia)
 • złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed
 • szczepieniem (Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed
 • szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19).
 • Także podczas szczepienia dziecka do lat 15 obecność przedstawiciela
 • ustawowego/rodzica w punkcie szczepień nie jest wymagana.
 • Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie
 • towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę
 • (opiekun faktyczny).
 • W szkole opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel.