- Nauczyciel nie jest od wszystkiego - wskazywał Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielska Polskiego. - Chcemy zwrócić uwagę na kondycję tej grupy zawodowej; na to co dzisiaj określane jest mianem dobrostanu oraz na pozycję nauczycieli w całym systemie edukacyjnym. Mamy być od wszystkiego! Uczyć, wychować, mediować, negocjować, wspierać, prowadzić terapię, być psychologiem, terapeutą, opieką społeczną, animatorem kultury w szkole i gminie, gotowym do pracy 24 godz. na dobę. Dlaczego praca nauczycieli nigdy się nie kończy? Bo elektroniczne dzienniki są cały czas dostępne i rodzice piszą wiadomości do nauczycieli o różnych porach dnia i nocy, często oczekując natychmiastowej odpowiedzi - podkreślał.

 

Sławomir Broniarz: Rozwój zawodowy nauczyciela nie może być sztuką dla sztuki>>

 

Nauczyciele potrzebują więcej wsparcia

Prezes ZNP stwierdził, że w ostatnich miesiącach zaszły pozytywne zmiany, ale zabrakło działań na rzecz poprawy pozycji zawodowej nauczycieli. – Nauczyciele również potrzebują pomocy i wsparcia. Stale rosną oczekiwania wobec edukacji i tym samym wobec nauczycieli. Ostanie lata pokazały, że w trudnych czasach zostajemy sami. Tak było chociażby w czasie pandemii czy po przyjęciu do szkół i przedszkoli ukraińskich dzieci – podkreślił. – Nie możemy być od wszystkiego. Widać ogromne obciążenie pracą, godzinami ponadwymiarowymi, a są problemy z ich rozliczaniem, dodatkowymi obowiązkami.

 

Widać także dużą liczbę urlopów zdrowotnych oraz dużą absencję chorobową. W ciągu ostatnich trzech lat o 40 proc. wzrosła liczba wniosków nauczycieli o urlopy dla poratowania zdrowia, a także liczba zwolnień lekarskich. W 2020 r. z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia skorzystało 10 448 nauczycieli. W ubiegłym roku już 14 407 osób.

Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP ZG, mówiła o warunkach pracy oraz o poczuciu bezpieczeństwa nauczycieli. Wyliczyła przykłady przepisów prawa, które świadczą o nierównym traktowaniu i dyskryminacji nauczycieli w stosunku do pozostałych pracowników. – Kolejnym problemem wymagającym szybkiego rozstrzygnięcia jest zapewnienie wynagrodzenia nauczycielom za pracę podczas wycieczek szkolnych – podkreśliła. Mówiła także o pułapce emerytur stażowych byłego już ministra Przemysława Czarnka. – Nauczyciel, nabywający prawo do tej emerytury, traci prawo do urlopu dla poratowania zdrowia – przypomniała.

 

"Nie" dla zwiększenia pensum

Zwróciła uwagę na niepokojące postulaty strony samorządowej związane z podniesieniem pensum. – Związek przypomina samorządom, że w przedszkolach i szkołach już widać konsekwencje niżu demograficznego. To nie jest czas na rozmowę o pensum – powiedziała. – Potrzebujemy wsparcia, chodzi o pomoc psychologiczną w szkołach dla uczniów, ale i nauczycieli. A także o wsparcie prawne, ochronę prawną. Poczucie, że edukacja jest ważna nie tylko werbalnie, ale w praktyce w rozwiązaniach prawnych (koniec z biurokracją i sprawozdaniami) – mówił prezes Związku. – Dlatego apelujemy o rozpoczęcie prac Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli.

Zadaniem Zespołu będzie wypracowywanie rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie:

  1. wynagradzania nauczycieli,
  2. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli,
  3. odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  4. emerytur nauczycieli i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
  5. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Źródło: ZNP