W Pałacu Prezydenckim nagrodzono laureatów ósmej edycji Dnia Przedsiębiorczości - programu jednodniowych praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nagrodzonych najaktywniejszych uczestników konkursu są 24 szkoły i 28 firm i instytucji.

Kształtowanie w nas samych, szczególnie w młodym pokoleniu, postaw przedsiębiorczości, postaw, które uczą jak skutecznie brać swój własny los we własne ręce, jak czasami nieść na plecach cząstkę losu wspólnego, to rzecz piękna i rzecz niesłychanie praktyczna - powiedział podczas uroczystości prezydent Bronisław Komorowski, który objął honorowy patronat nad programem.

Prezydent zwrócił uwagę, że przedsiębiorczość można rozumieć jako wspólne dążenie do kształtowania następnych polskich pokoleń, żeby były odważne, konkurencyjne, nastawione optymistycznie do życia. Podkreślił też, że bez odwagi i optymizmu, które są widoczne szczególnie u młodych ludzi, trudno być przedsiębiorczym.

Podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości laureaci otrzymali statuetki i dyplomy. Lista nagrodzonych dostępna jest na stronie internetowej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która organizuje konkurs - www.junior.org.pl. Podczas gali nagrodzono także najlepsze uczniowskie fotoreportaże z dnia praktyk.

Ideą Dnia Przedsiębiorczości jest włączenie środowisk przedsiębiorców w edukację młodzieży. Dzięki programowi, który miał charakter ogólnopolski, uczniowie mogli zapoznać się z wymarzonym przez siebie zawodem.

W ósmej edycji Dnia Przedsiębiorczości, który odbył się 31 marca 2011 r. wzięło udział ponad 47 tys. uczniów z 652 szkół ponadgimnazjalnych oraz ponad 19,1 tys. instytucji, urzędów i firm. W tym dniu uczniowie mieli okazję towarzyszyć pracownikowi wybranej przez siebie firmy czy instytucji przez kilka godzin zwyczajnego dnia pracy. W tym czasie zapoznawali się ze specyfiką stanowiska pracy, zakresem obowiązków, wykonuje proste zadania, zyskując informacje na temat predyspozycji, wymaganego wykształcenia i niezbędnych w wybranej pracy umiejętności.

W konkursie wyłoniono przynajmniej jedną szkołę w każdym województwie. Komisja konkursowa brała pod uwagę liczbę uczniów uczestniczących w przedsięwzięciu. Dużą wagę miała także liczba firm i instytucji, z którymi szkoła nawiązała współpracę. Ponadto komisja konkursowa wyróżniała szkoły z mniejszych miejscowości, które zaangażowały w projekt sto procent swoich uczniów.

Konkurs zorganizowała Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która działa na rzecz przygotowania dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej. Fundacja przygotowuje programy, które przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, pozwalają lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu. Kolejny Dzień Przedsiębiorczości odbędzie się 22 marca 2012 r. (PAP)

nno/ ls/