Rząd zamierza dać uczniom wybór w sprawie nauki drugiego języka urzędowego już od szkoły podstawowej. Na razie przeprowadzi program pilotażowy, który ma objąć grupę maksymalnie 2 200 uczniów.
Poniedziałkowa decyzja rządu jest szczególnie ważna dla prawicowej partii Finowie (F), wchodzącej w skład koalicji rządowej razem z Centrum Finlandii (KESK) i Koalicją Narodową (KOK)
„To historyczna chwila w fińskiej polityce. Nauka szwedzkiego jest w Finlandii obowiązkowa od dziesiątków lat i młodym nie proponowano niczego innego i nie rozważano innych opcji” - powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego Finów Sampo Terho.
Program pilotażowy ma się rozpocząć w sierpniu przyszłego roku. Pilotaż ma dać odpowiedź na pytanie, jak swobodny wybór języka wpłynie na wyniki uczniów w nauce oraz jaki typ szkoły uczniowie wybiorą po podstawówce – napisał rząd w oficjalnym komunikacie.

Według ministerstwa udział w programie będzie dobrowolny. Wprowadzenie pilotażu uzasadnia się tym, że obowiązkowa nauka szwedzkiego zabiera miejsce innym językom w szkole. Na przykład na wschodzie Finlandii bardziej potrzebna jest znajomość języka rosyjskiego. Z drugiej strony wielu młodych ludzi z różnych części Finlandii przeprowadza się na zachód oraz południe kraju w okolice Helsinek, gdzie język szwedzki jest wymagany w życiu zawodowym.

Po poniedziałkowym posiedzeniu rządu ministerstwo nauki i kultury wysłało projekt zmian do konsultacji, które zakończą się na początku czerwca.
Obecnie wszystkie oficjalne informacje w Finlandii muszą być publikowane w dwóch językach urzędowych: fińskim i szwedzkim. Szwedzkim jako pierwszym językiem w liczącej 5,5 mln obywateli Finlandii posługuje się ok. 5,5 proc. mieszkańców. Od początku XX w. liczba osób mówiących po szwedzku systematycznie spada. Jeszcze w 1880 r. językiem tym posługiwało się kilkanaście procent mieszkańców. Finlandia stała się niepodległym państwem w 1917 r. Wcześniej jej terytorium było pod władaniem Szwecji lub Rosji.
Do 2004 r. obydwa urzędowe języki w Finlandii trzeba było zdawać na maturze. W 2014 r. podjęta została inicjatywa obywatelska zniesienia obowiązku nauki szwedzkiego w szkołach, ale nie została ona zaakceptowana wtedy przez fiński parlament. Z Helsinek Przemysław Molik (PAP)