Do zapewniania uczniom pomieszczeń na podręczniki obliguje szkoły rozporządzenie. Jak jednak zwraca uwagę RPD, nie wszystkie je realizują.
– W ubiegłym roku 83 proc. podstawówek i 70 proc. gimnazjów właściwie wykonało przepisy o zapewnieniu miejsca na podręczniki – potwierdza Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wyegzekwowanie od placówki spełnienia tego obowiązku jest bardzo trudne.
– Jeśli placówka nie ma odpowiednich środków lub nawet pomieszczeń, w których można składować przybory, to opiekunowie niewiele wskórają – potwierdza prof. Małgorzata Gersdorf, sędzia Sądu Najwyższego. Podkreśla, że w takiej sytuacji rodzice powinni zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy i starać się wykazać, że szkoła nie przestrzega przepisów bhp. Nadzieją na lżejsze tornistry są też e-podręczniki, które ministerstwo planuje wkrótce wprowadzić.