"Zdecydowaliśmy się na współpracę ze Śląskim Centrum Rehabilitacyjno–Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju mając na uwadze prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. To pierwszy tego typu program na Śląsku. Mam nadzieję, że inne gminy wezmą przykład z naszych działań" - powiedział prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski.

Badania będą przeprowadzane w szkołach przez lekarzy specjalistów. Programem objęte zostaną dzieci uczęszczające do klas 4-6, których rodzice wyrażą na to pisemną zgodę. Po przeprowadzeniu badań, lekarz poinformuje o ich wynikach rodziców i ewentualnie zaleci dalsze działania. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe będzie także prowadzić dokumentację medyczną dzieci.

Program ma być realizowany od 9 listopada do 30 czerwca 2018 roku. Miasto nie poniesie kosztów wynikających z tej współpracy. Po stronie gminy leży tylko udostępnienie lekarzom odpowiednich pomieszczeń w szkołach.

"Rozpoczęliśmy realizację pionierskiego projektu. Cieszę się, że Świętochłowice są pierwszym miastem, w którym nasi lekarze będą prowadzić badania z zakresu wad postawy. To poważny problem wśród dzieci i młodzieży, dlatego trzeba kontrolować ich prawidłowy rozwój" - powiedział prezes ośrodka w Rabce-Zdroju Jarosław Wieszołek.

Jak wskazują lekarze, wady postawy to poważny problem szczególnie u dzieci szkolnych. Związane jest to głównie z brakiem ruchu - dzieci często unikają zajęć wychowania fizycznego, rzadko też uprawiają sport poza lekcjami. Często już niemowlęta uczone są posługiwania się telefonem i tabletem, w późniejszych latach wybierają komputer i telewizor, przed którymi spędzają nawet kilka godzin dziennie. Tymczasem zaburzenia postawy u dzieci w przyszłości mogą przynieść groźne w skutkach powikłania chorobowe zaburzenia w czynnościach wielu narządów i układów organizmu.

Aby zapobiec tym negatywnym skutkom, woj. śląskie zamierza przebadać pod kątem wad postawy i deformacji kręgosłupa wszystkie dzieci w wieku 7-15 lat na swoim terenie - łącznie ok. 370 tys. dzieci. To jeden z programów zdrowotnych, przyjętych latem br. przez zarząd województwa, obok programu "Zdrowe Matka i Dziecko". Inicjatywy te są wspierane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Łącznie na ich finansowanie przewidziano w RPO ok. 60 mln zł.

Program "Zdrowy Kręgosłup" ma obejmować badania przesiewowe całej populacji dzieci w wieku 7-15 lat w woj. śląskim, a także działania edukacyjne skierowane do dzieci i ich opiekunów. Program zakłada też wskazanie postępowania w przypadku rozpoznania wady i wdrożenie działań profilaktycznych dla całych rodzin.(PAP)