Poradnik pt. "Zapewnić uczniom bezpieczeństwo... Wybrane uwarunkowania prawne bezpiecznej organizacji nauki, rekreacji i wypoczynku" przygotowują pracownicy oraz wizytatorzy Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach. "W roku szkolnym 2011/2012 do kuratorium wpłynęło ok. 750 skarg m.in. od rodziców. Część z nich dotyczyła bezpieczeństwa uczniów podczas szkolnych wycieczek, zajęć szkolnych, oraz przestrzegania praw ucznia. Poradnik jest między innymi odpowiedzią na te skargi" - powiedziała PAP rzeczniczka kuratorium Anna Wietrzyk.
Poradnik będzie poruszał szereg spraw związanych z organizacją bezpiecznego wypoczynku uczniów w ramach wycieczek szkolnych, bezpiecznego korzystania z internetu w szkole - czyli jak chronić dzieci przed zalewem niebezpiecznych treści; pojawią się w nim także przykłady popełnianych przez nauczycieli błędów na podstawie skarg jakie docierają do kuratorium od rodziców.
"Kilka miesięcy temu podczas jednej z wycieczek szkolnych zgubił się uczeń. Postanowił sam wrócić do domu. Okazało się, że wszedł do łazienki i przed wyruszeniem grupy nikt nie policzył uczniów. Po tym zdarzeniu pojawiło się nasze zalecenie, by każdemu z opiekunów przypisać określoną liczbę uczniów do pilnowania, bo zwykle wygląda to tak, że wspólnie odpowiadają za całą grupę" - dodała Wietrzyk.
W poradniku zostaną zamieszczone ponadto wszystkie akty prawne dotyczące tematu bezpieczeństwa uczniów - w szkole i poza nią.
Liczący ok. 100 stron poradnik zostanie zaprezentowany w połowie grudnia podczas konferencji zorganizowanych dla nauczycieli. (PAP)

ktp/ mlu/ jbr/